General English 2 (Intermediate)

Direct English

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

General English 2 (Intermediate)

Direct English

Kursen innehåller en kombination av engelskspråkiga handledning, konversationskurser och sociala / kulturella aktiviteter. När du passerar varje nivå får du ett direkt engelska prestationsbevis.

Vid slutet av läsåret kommer du att sätta en extern tentamen som passar din nivå. Du kommer att få ett nytt certifikat efter avslutad tentamen.

Exam : Cambridge eller Trinity College London eller TIE (eller om någon vill sitta IELTS kan det ordnas)

Lärandemål

Kursen är utformad för vuxna som vill använda engelska exakt och flytande. Grammatik och vokabulär lärs och förklaras noggrant, och alla fyra färdigheter att tala, lyssna, läsa och skriva utvecklas systematiskt. Kursen kombinerar traditionella metoder för språkundervisning med ett kommunikativt tillvägagångssätt.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska


Senast uppdaterad December 8, 2017
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Öppen antagning
Duration
Varaktighet
25 veckor
Deltid
Heltid
Information
Deadline
Locations
Irland - Cork, County Cork
Startdatum: Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Öppen antagning
Irland - Cork, County Cork
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan