Avancerat certifikat

Se 24 avancerade certifikatprogram 2017

Avancerad examen

Ibland behöver yrkesverksamma personer som redan är gott igång med sina karriärer lite extra hjälp och stöd. Då kan ett avancerat certifikat vara lösningen.

Vad är avancerade certifikatprogram för något?

Avancerade certifikatprogram är utformade för yrkesverksamma som redan har en etablerad karriär. Ofta har dessa personer redan en masterexamen eller liknande men vill få ännu mer kompetens inom sitt arbetsområde. 

Vilka är fördelarna med att ta ett avancerat certifikat?

Att ta ett avancerat certifikat ger studenten praktisk utbildning inom ett specifikt ämnesområde eller karriärområde. Ofta har dessa examina eller certifikat en omedelbar praktisk tillämpning på arbetsplatsen.

Hur mycket kostar det att ta ett avancerat certifikat?

Hur mycket det kostar att ta ett avancerat certifikat varierar stort beroende på ett flertal faktorer. Ämnesområdet, hur långt programmet är, själva lärosätet man väljer och det geografiska läget är alla faktorer som är avgörande för den totala kostnaden.

Vilken sorts karriärförbättring kan man vänta sig med ett avancerat certifikat?

Att ta ett avancerat certifikat ger dig oftast den träning du behöver för att bli expert inom ett specifikt område där du kanske idag saknar kompetens för att utföra vissa uppgifter. Avancerade certifikat kan öppna dörrar till nya arbetsområden på din arbetsplats och ge dig den expertis du behöver för att nå ledande positioner.

Varför ta ett avancerat certifikat på internet?

Om ditt arbetsschema gör att det är svårt för dig att studera på traditionellt sätt för att ta ett avancerat certifikat kan du istället välja att studera genom ett nätbaserat program. Då får du den flexibilitet du behöver för att kunna ta din examen hemifrån.

Var kan man ta ett avancerat certifikat?

Du kan ta ett avancerat certifikat på vilken högskola eller vilket universitet som helst som erbjuder avancerade studieprogram på master- och forskarnivå inom ditt ämnesområde.

Hur ansöker man för att ta ett avancerat certifikat?

Sök efter det program som passar dig nedan och kontakta antagningskontoret direkt genom att fylla i formuläret.

Läs Mer

Avancerade Certifikat I Finansiell Planering

Management College Of Southern Africa MANCOSA
Campusstudier Heltid 1 år February 2017 Sydafrika Durban

Denna examen erbjuder en kombination av teori och praktik inom området finansiella tjänster. Kvalificerade studenter kommer att utveckla en integrerad begreppsförståelse, syntes och tillämpning av särskilda frågor i finansiell planering. [+]

Avancerat certifikat 2017. Advanced Certificate i Financial Planning Programkod: SAQA-93710 - NQF nivå 6 - Credits 120 Denna examen erbjuder en kombination av teori och praktik inom området finansiella tjänster. Kvalificerade studenter kommer att utveckla en integrerad begreppsförståelse, syntes och tillämpning av särskilda frågor i finansiell planering. De kommer också att utveckla forskningskompetens, färdigheter finansiell planering samt färdigheter i kommunikation. Utfall Efter avslutad programmet kan utexaminerade strävar efter att följande positioner: Finansiell planerare Finansiell rådgivare Personlig finansiell konsult Finansiell analytiker investeringsmäklar Programstruktur Längd: 1 år År 1 Termin 1 Finansiell Planering Miljö Personlig finansiell planering Affärs Financial Planning Termin 2 Practice Management Inkomstskatt Planning Ekonomisk förvaltning Förkunskapskrav Kravet på minsta posten är en högre certifikat i rätt fält; eller En motsvarande NQF nivå 5 kvalifikationer. [-]

Avancerade Certifikat I Ledningstudier

Management College Of Southern Africa MANCOSA
Campusstudier Heltid 1 år February 2017 Sydafrika Durban

Den Advanced Certificate i Management Studies [AdvCert (Management Studies)] är ett ettårigt program som syftar till att ge studenterna en översikt av viktiga ledningsfilosofier och praxis. [+]

Advanced Certificate i Management Studies Programkod: SAQA-36068- NQF nivå 6 - Credits 120 Den Advanced Certificate i Management Studies [AdvCert (Management Studies)] är ett ettårigt program som syftar till att ge studenterna en översikt av viktiga ledningsfilosofier och praxis. Det ger studenterna möjlighet att bygga en stabil grund i ledarskapsutbildning. Detta program ger en övergripande bild av modern förvaltningspraxis i både den offentliga och den privata sektorn. Programmet ger bakgrundskunskap för att möjliggöra junior och mellanchefer att bedriva ledande befattningar inom sina organisationer. Detta program kommer att tillåta elever att tillämpa teorier att träna och studenter kommer att vara väl lämpade att bedriva fortsatta studier. Utfall Efter ett framgångsrikt slutförande av programmet ska studenten kunna: Uppvisar hög kunskapsnivå inom funktionella affärsområden. Tillämpa förvaltningsprinciper i en arbetsbaserad sammanhang. Förutse och analysera trender i omvärlden. Visa kompetens att tolka och analysera finansiella rapporter. Utnyttja kompetens att formulera affärsplaner och fatta välgrundade affärsbeslut. Gör välgrundade beslut baserade på planering och prövning av lämpliga alternativ. Integrera teori och tillämpning av de olika funktionella områden i ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Visa förståelse för världen som en uppsättning relaterade system genom att erkänna att problemlösning sammanhang existerar inte isolerat, och genom att erkänna sitt ansvar för dem i det lokala och samhället i stort. Programstruktur Längd: 1 år År 1 Termin 1 Principer för hantering marknadsföring informationssystem Termin 2 Mikro Företagsstatistik redovisning Förkunskapskrav Kravet på minsta posten är en högre certifikat i rätt fält; eller En motsvarande NQF nivå 5 kvalifikationer. [-]

Avancerade Certifikat I Organisatoriskt Lärande

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campus eller Online-studier Deltid September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Den avancerade certifikat i organisatoriskt lärande ger studenterna en fördjupad förståelse för hur människor lär sig. Kurser täcka teorier om undervisningsdesign, inklusive användning av teknik och dess inverkan på utformning av kursplaner, och utveckling av kurser för både klassrum och online-lärande. Certifikatet är lämplig för chefskunskaps officerare, utbildningsdirektörer, personal nya till undervisningsområdet, och de som ... [+]

Avancerat certifikat 2017. Advanced Certificate i Organizational Learning Den avancerade certifikat i organisatoriskt lärande ger studenterna en fördjupad förståelse för hur människor lär sig. Kurser täcka teorier om undervisningsdesign, inklusive användning av teknik och dess inverkan på utformning av kursplaner, och utveckling av kurser för både klassrum och online-lärande. Certifikatet är lämplig för chefskunskaps officerare, utbildningsdirektörer, personal nya till undervisningsområdet, och de som vill inleda en karriär inom undervisning eller utbildning. Antagning För antagning detaljer, fylla i detta formulär. [-]

Advanced Certificate I Vibrationer Teknik

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campusstudier Deltid September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Den avancerade certifikat i vibrationer teknik ger studenterna med specialiserade färdigheter som är eftertraktade i en mängd olika industriella miljöer. [+]

Ingenjörer intresserade av att fortsätta sin professionella utveckling kan vilja bedriva forskarutbildning utan att göra ett åtagande om att en mästare "examen. Den avancerade certifikat är ett sätt för praktiserande ingenjörer kan förbättra sina karriärmöjligheter och yrkeskunskaper. Avancerade certifikat kräver minst 16 hp studier på forskarnivå.

Den avancerade certifikat i vibrationer teknik ger studenterna med specialiserade färdigheter som är eftertraktade i en mängd olika industriella miljöer. Ingenjörer med kunskaper i vibration teknik bidrar till tillverkning produktionssystem, flygsystem, fordonsteknik, medicinsk produktutveckling, bygga mekaniska och avlopp, konsument produktutveckling, och en mängd industriella utrustning och processystem. Detta program tar elever utöver den normala beredningen i vibrationer teknik som eleverna vanligtvis kompletta under grundutbildningen studier. Eleverna lär sig att använda sofistikerad mjukvara, analystekniker och experimentella metoder för att designa, utveckla och genomföra lösningar på problem av vibrationer kontroll och minimering av tekniska system. Eleverna utsätts för modern teknik som används inom industrin för att säkerställa att de är beredda för sin specialiserad arbetsmarknad.... [-]


Advanced Certificate I Utbildning, Design Och Utvärdering

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campus eller Online-studier Deltid September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Den avancerade certifikat i strategisk utbildning ger yrkesverksamma inom områden som personal och företagsledning med den kompetens som krävs för att utveckla högeffektiva läromedel som driver strategiska medarbetarnas utveckling, öka prestanda och hantera personal utvecklingsinsatser i en organisation. [+]

Advanced Certificate i utbildning, design och bedömning

Senior ledare i de mest framgångsrika företagen är överens om att utnyttja det mänskliga kapitalet i en organisation är avgörande för överlevnad i dagens konkurrensutsatta affärsklimat. Detta kräver att företagen anpassa utvecklingsplaner anställda med strategi och ge riktade erfarenheter av lärande för att säkerställa att de utrusta sina anställda att prestera på toppen av sin förmåga, attrahera de bästa och smartaste kandidater, och behålla de mest kvalificerade medarbetarna.

Den avancerade certifikat i utbildning, design och bedömning ger yrkesverksamma inom områden som personal och företagsledning med den kompetens som krävs för att utveckla högeffektiva läromedel som driver strategiska medarbetarnas utveckling, öka prestanda och hantera personal utvecklingsinsatser i en organisation.... [-]


Advanced Certificate I Lean Six Sigma

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campus eller Online-studier Deltid September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Den avancerade certifikat i Lean Six Sigma riktar sig främst till kvalitetsingenjörer, andra ingenjörer, processförbättring handledare, eller de som strävar efter att sådana positioner. Eleverna ska ha grundläggande kunskaper om MINITAB statistisk programvara ... [+]

Den avancerade certifikat i Lean Six Sigma riktar sig främst till kvalitetsingenjörer, andra ingenjörer, processförbättring handledare, eller de som strävar efter att sådana positioner. Eleverna ska ha grundläggande kunskaper om MINITAB statistisk programvara. Antagning För att komma ifråga för antagning till den avancerade certifikatet i Lean Six Sigma, måste de sökande uppfylla följande krav: Håll en studentexamen examen från en ackrediterad institution (3,0 GPA rekommenderas starkt) Ha en tillfredsställande bakgrund inom matematik och statistik (åtminstone en kurs i sannolikhetslära och statistik) Skicka officiella avskrifter (på engelska) av alla tidigare avslutat grund-och doktorandkurs arbete, Skicka två rekommendationsbrev, Skicka in en aktuell CV, och Slutföra en examen ansökan. Internationella sökande vars modersmål inte är engelska måste lämna betyg från Test av engelska som främmande språk (TOEFL). [-]

Advanced Certificate I Tillämpad Statistik

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campus eller Online-studier Deltid September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Den avancerade certifikat i statistiska metoder för produkt-och processförbättring är avsedd för ingenjörer, forskare och andra som vill ha en gedigen utbildning i de statistiska metoder som är närmast relaterade till deras arbete, men som vill avsluta ett program på kortare tid tid än vår MS-program. [+]

Avancerat certifikat 2017. Advanced Certificate i tillämpad statistik Den avancerade certifikat i tillämpad statistik är avsedd för ingenjörer, forskare, analytiker och andra som vill ha en gedigen utbildning i de statistiska metoder som är närmast relaterade till deras arbete. Akademiker i detta program kommer att kunna karaktärisera variation i sina processer genom ANOVA, modellprocesser genom regression, och optimera processer genom experimentell design. Baserat på valfria, kan studenter också kunna konstruera robusta processer och produkter, utföra avancerade experimentella design teknik, skapa tidsseriemodeller, studera multivariata relationer, eller undersöka tillförlitligheten hos produkter. Kurser kan slutföras som en fristående referens eller tillämpas mot magisterexamen i tillämpad statistik. ... [-]

Advanced Certificate I Service Ledarskap Och Innovation

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campus eller Online-studier Deltid September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Den avancerade certifikat i tjänsten ledarskap och innovation är utvecklad för att erbjuda service proffs spetskompetens, förmågor och tillämpad tjänsten kunskap. Certifikatet kommer att öka studentens förmåga att fungera i dagens starkt konkurrensutsatta och snabbt föränderliga tjänsten miljö. [+]

Den avancerade certifikat i tjänsten ledarskap och innovation är utvecklad för att erbjuda service proffs spetskompetens, förmågor och tillämpad tjänsten kunskap. Certifikatet kommer att öka studentens förmåga att fungera i dagens starkt konkurrensutsatta och snabbt föränderliga tjänsten miljö.

Certifikatet kombinerar fem kurser från det befintliga MS-program i service management och innovation. Begrepp behärskade under programmet är:

förståelse tjänstedesign prestanda systemet och parametrar genomförande, förstå och använda tjänsten värde strukturer leverans system och processer, förstå den framväxande strategiska miljö-service-sektorn företag, upprättar och använder tjänsten-system element / dimensioner, byggservice statistik från feedback, understandin g och genomföra kundvård, och konstruera innovativa metoder för service och hantera dessa förändringar. Behörighetskrav ... [-]

Advanced Certificate I Skolan Psykologi

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campusstudier September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Programmet utvecklar professionella kunskaper och färdigheter i bedömning, rådgivning, konsultation och utvärdering av programmet. [+]

Programmet i skolan psykologi är godkänd av National Association of skolpsykologer och förbereder eleverna för provisoriska staten New York certifiering som skolpsykologer. Utformad för att ge studenterna en stark bakgrund inom psykologiska fundament, utvecklar programmet yrkesskicklighet och kompetens i bedömning, rådgivning, konsultation och utvärdering av programmet.

En skola psykolog arbetar med små barn (födseln till fem års ålder), elementära, högstadiet och gymnasieelever, lärare och administratörer, föräldrar och personal att erbjuda tjänster som leder till förbättring av befintliga studerandes svårigheter och försöka förebygga skolproblem . Genom diagnostiska tester, rådgivning, konsultation och intervention, skolpsykologer hjälpa eleverna att hantera lärande och beteendemässiga problem och bidra till att förbättra elevernas inställning till skolan och samhället. ... [-]


Advanced Certificate I Projektledning

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campus eller Online-studier Deltid September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

RIT: s Graduate Certificate i projektledning lär eleverna att planera, utveckla och genomföra framgångsrika projekt från initiering till genomförande. [+]

I dagens affärsinriktade samhället har projektbaserade organisationer och projektledning blivit mycket mer än bara ett sätt att bedriva affärer. Ny tillväxt inom dessa organisationer har förändrat form av projektledning för att avslöja vad som håller på att bli en spännande ny karriärväg för många individer. Projektledare har snabbt blivit en nödvändig tillgång för många företag.

Målet för en projektledare är att framgångsrikt planera, organisera och genomföra ett visst projekt eller en engångsinsats. Möter de utmaningar som kulturella och sociala skillnader, tillsammans med ett sortiment av industriella fokus, måste projektledaren vara medveten om ett projekts mål på en daglig och ibland i timmen. Slutförandet av ett projekt sker via ett väl genomtänkt projektplan. RIT: s Graduate Certificate i projektledning lär eleverna att planera, utveckla och genomföra framgångsrika projekt från initiering till genomförande. ... [-]


Avancerade Certifikat I Giftfri Djup Grafik

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campusstudier September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Denna avancerade certifikat program erbjuder teknisk utbildning och omskolning för konstnärer och grafik proffs som behöver en omfattande kunskap om ogiftiga djuptrycksprintmaking tekniker, inklusive en studie av metodik och estetiska program. [+]

Denna avancerade certifikat program i Giftfri Kopparprintmaking erbjuder teknisk utbildning och omskolning för konstnärer och grafik proffs som behöver en omfattande kunskap om ogiftiga djuptrycksprintmaking tekniker, inklusive en studie av metodik och estetiska program.

 

Behörighetskrav

Kandidater för certifikatet programmet måste antingen för närvarande har en BFA eller en MFA, eller betraktas som en mästare skrivare eller professionella grafiker. För att komma ifråga för antagning måste de sökande lämna följande:

en avsiktsförklaring, en meritförteckning, en bild portfölj (mellan 10-20 diabilder), och en lista med tre referenser med kontaktinformation. [-]

Avancerade Certifikat I Nätplanering Och Design

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campus eller Online-studier Deltid September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Detta intyg program är utformat för att ge underlag teori och bästa praxis i förvaltningen av datanätverk för personer som har haft liten eller ingen formell nätverk utbildning, men som vill komma in på området. [+]

Den avancerade certifikat i nätplanering och design ger studenterna den kunskap och expertis som behövs för att söka karriär inom projektledning, ny teknik nätverk, nätverksdesign och företag i nätverk. Studenter slutföra detta program kommer att kunna utforma och genomföra planer projektledning för avancerade projekt nätverksdesign, förstå och arbeta med ny teknik i nätverk och systemadministration, utveckla, testa och implementera ett nätverk modell för att simulera prestanda för ett företags skala nätverk samt utveckla och genomföra säkerhets riktlinjer och rutiner som omger ett nätverk företag skala. Detta program består av fyra kurser för dem med förkunskaper, och finns i antingen en online eller på campus-format. Certifikatet Programmets kurser kan överföras till någon av följande MS grader: nätverk, säkerhet och systemförvaltning, IT säkerhet och informationssäkerhet, eller informationsteknologi. ... [-]


Advanced Certificate I Interaktiv Multimedia Utveckling

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campusstudier Deltid September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Detta intyg ger en möjlighet för studenter att få förstahandsinformation kunskap och expertis inom konst och vetenskap av interaktiv multimedia design ... [+]

Advanced Certificate i Interactive Multimedia Development

Som interaktiv teknik förväg, former och strategier för mänsklig kommunikation förändras och vikten av att öka kommunikationen erfarenhet inom elektroniska miljöer ökar. Detta intyg ger en möjlighet för studenter att få förstahandsinformation kunskap och expertis inom konst och vetenskap av interaktiv multimedia design. I detta program, studenter utforska teorier om interaktiva datorer, grunderna i interaktiv multimedia, programmering i ett författarverktyg språk, multimedia design och effekterna av nätverksteknik i sådana områden som Internet. Det senaste decenniet har sett oöverträffad innovation inom teknik för kommunikation, interaktivitet, och leverans av information. Onlinespel, sökmotorer, dynamisk och personligt webbplatser - New Media berör oss alla dagligen. Under de senaste åren har New Media produkter och tjänster blivit en stapelvara inom industri, utbildning, konst, vetenskap, politik och underhållning. I själva verket finns det nästan inget område i samhället som inte dra nytta av de möjligheter som nya medier erbjuder. ... [-]


Avancerade Certifikat I Informationssäkring

Rochester Institute of Technology (RIT)
Campusstudier September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Avsedd för personer som har tidigare erfarenhet av datornätverk och systemadministration ger denna certifikatprogram de färdigheter som krävs för att ta arbetsuppgifter i nätverkssäkerhet och informationssäkerhet. [+]

Den avancerade certifikat i Information Assurance ger grundläggande utbildning i både säkerhets- och kriminalteknik aspekter av informationssäkerhet. Eleverna lär sig att göra datorer och nätverk som är resistenta mot angrepp genom att stänga av sårbarheter och kontinuerligt övervaka intrång. Den kriminal ansökan kan framgångsrika angrepp på datorer som skall detekteras. Detta innebär att samla in information om arten och omfattningen av attacken för presentation i domstol, eller att bedöma skadans omfattning på organisationen. Kurser tas som en del av detta certifikat kan överföra till MS i nätverk och systemadministration eller MS i datasäkerhet och informationssäkerhet.... [-]


Advanced Certificate I Finansiering Inom Hälso- Och Sjukvården

Rochester Institute of Technology (RIT)
Online Deltid September 2017 Amerikas förenta stater Rochester

Denna serie av kurser ger en översikt av finansieringen av verksamheten, hantering av risk för att kontrollera resurserna, en grund i kraven i sjukförsäkringen eftersom det påverkar ersättning och strategier som används i hela hälso-och sjukvården för att hålla komponenterna i systemet till svars för sina handlingar. [+]

Adv. Cert. i finans i vården

 

Hanteringen av resurser är av avgörande betydelse för överlevnaden av organisationer som tillhandahåller sjukvård. Chefer syftar till att lära sig och hålla sig informerade om nya regler och förordningar som styr hälso-och sjukvård, uppfyller specifikationerna av flera betalare och arbeta med den slutliga konsumenten av produkten, kunderna själva. För att anpassa verksamheten till en plan, aktivera planera och utvärdera ekonomiska resultat är en viktig kontroll inslag i chefens jobb. Denna serie av kurser ger en översikt av finansieringen av verksamheten, hantering av risk för att kontrollera resurserna, en grund i kraven i sjukförsäkringen eftersom det påverkar ersättning och strategier som används i hela hälso-och sjukvården för att hålla komponenterna i systemet till svars för sina handlingar.  ... [-]