Nyckelinformation

 • Kurskod: HR103
 • Varaktighet: 2 veckor
 • Avgift: £ 4045

Kursplan

Den organisatoriska kontexten

 • Kännetecken för organisationer
 • Vad ska en HR-utövare uppnå?
 • Organisera HR-funktionen
 • Fackförening

Jobbanalys

 • Jobb med repetitiva aktiviteter
 • Administrativt och tekniskt arbete och leverans av tjänster
 • Professionella och ledande jobb
 • Organisationskartan
 • Jobbutvärdering

Rekrytering och urval

 • Arbetskraftsplanering
 • Rekryterings- och urvalsprocessen
 • Göra avtalet
 • Induktion
 • Utvärdering

Prestationshantering

 • Prestationshantering kontra prestationsbedömning
 • Motivering
 • Intervjuer färdigheter

Pris

 • Betalningssystem och strukturer
 • Länkar med prestanda
 • Non-pay belöningar
 • Att fatta lönebeslut

Anställningsrelationer

 • Disciplin
 • Förmåga
 • Hantera klagomål
 • Anställd röst och anställningsansvar
 • Det psykologiska kontraktet

Lärande och utveckling

 • Inlärningscykeln
 • Nivåer av lärande behöver analys
 • Lärande och utvecklingsplaner
 • Genomförande av lärande och utvecklingsverksamhet

Informations- och kommunikationsteknik inom HR

 • Varför är dokumenten viktiga i HR
 • Manuella och datoriserade poster
 • Information och samråd
 • Sekretess, öppenhet och sociala medier

Ändring i organisationer

 • Tillvägagångssätt för förändring
 • Hantera förändring
 • Effekten av förändring på individer
 • Stödja medarbetare genom förändring

Personlig effektivitet

 • kommunikationer
 • Förhandlingar, påverkan och övertygelse
 • Självsäkerhet
 • Emotionell intelligens, empati och motståndskraft
 • Kontinuerlig yrkesutveckling

Målgrupp

 • HR-officerare och chefer som är nyutnämnda till rollen och som saknar tidigare generalistisk erfarenhet.
 • HR-assistenter, administratörer och PA som stödjer mer ledande HR-personal.
 • Anställda arbetar för nya men snabbt växande organisationer som förvärvar ansvar för att upprätta och formalisera HR-policies, förfaranden och praxis.
 • Personal som arbetar inom HR-relaterade områden.
 • Personal som arbetar inom specialområden inom HR-praktik, som utbildning, anställningsrelationer eller arbetsutvärdering, som vill utvecklas eller ha mer kunskap om generalistiska roller.
 • Linjeledare eller handledare som ansvarar för HR-aktiviteter.
 • Ägare eller chefer för småföretag som har det övergripande ansvaret för "folkelementet" inom dem.

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer du att kunna förstå:

 • De bredare aspekterna kring HR-funktionen, liksom det brett utbud av aktiviteter som är inblandade i genomförandet.
 • Betydelsen av bra jobbanalys i relation till HR-aktiviteter.
 • Processerna rekrytering, urval, erbjudande, induktion och utvärdering.
 • Det bredare begreppet prestationshantering.
 • Varför belöning är så viktigt.
 • Den förändrade karaktären av anställningsrelationer.
 • Inlärningscykelens steg, från och med identifieringen av lärandebehov och genomgå stadiet av planering, genomförande och utvärdering.
 • Konsekvenserna av information och kommunikation inom HR.
 • Varför förändring är viktig och varför organisationer behöver förändras.
 • De olika färdigheter som krävs för effektiv prestanda i en HR-roll.
Program undervisas på:
 • Engelska

Se 131 fler kurser från London Business Training & Consulting »

Senast uppdaterad September 27, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Kontakt Skolan
Nov 4, 2019
Duration
2 veckor
Pris
4,045 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Nov 4, 2019
Slutdatum
Nov 15, 2019
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Nov 4, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Nov 15, 2019