Läs den officiella beskrivningen

* Missionens vision och mål för en organisation

* SWOT-analys med fördjupad studie av alla komponenter

* Jämför SOWT med andra verktyg (t.ex. PEST)

* Perception och det submedvetna nivåtänkandet

* Värderingar och övertygelser

* Typer av strategier och deras användning

* Förbereda handlingsplaner för genomförande av strategisk plan

* Genomföra och övervaka strategiska planer

- För mer information: Convertas .org

Program undervisas på:
Engelska

Se 34 fler kurser från Convertas »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Öppen registrering
Duration
5 dagar
Heltid
Pris
3,795 USD
Priset ändras på vald destination
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum