Läs den officiella beskrivningen

Affärsidén för Total Kvalitetshantering

NYCKELINFORMATION

 • Kurskod: OPM106B
 • Varaktighet: 1 vecka
 • Avgift: £ 2675

KURSPLAN

Policy Deployment

 • Vad är policyutplacering?
 • Politikens installationsprocess
 • En kontroll-reflektera-förbättra-granskning (CRISP)
 • Tillvägagångssätt för policyutbyggnad

Kvalitetskostnad

 • Kategorisering av kvalitetskostnader
 • Samla in kvalitetskostnader
 • Vissa kostnadsaspekter av tillverkningsindustrin
 • Rapportering av kvalitetskostnader
 • Användning av kvalitetskostnader

Hantera folk

 • QM och förvaltning av människor
 • HR-politik och praxis
 • Anställdas engagemang
 • Organisationskultur
 • Integration

Hantering av servicekvalitet

 • Tjänstemiljön
 • Definiera servicekvalitet
 • Personalens roll i tjänsteleverans
 • Tjänsteleverans

Leverantörsutveckling

 • Långsiktiga frågor om partnerskap
 • Barriärer för att utveckla partnerskap
 • Villkoren för partnerskap
 • De frågor som ska övervägas i partnerskap
 • Partnerskapsprocessen
 • Potentiella svårigheter med att driva partnerskap

Målgrupp

 • Chefsjurister, direktörer och avdelningschefer som vill spela en större roll för att bestämma kvalitetspolitiken inom sina organisationer.
 • Ledande ledamöter som vill skapa den strategiska dialogen, organisationsmiljön, atmosfären, värderingarna och beteendet där total kvalitetsledning (TQM) kan nå sin potential.
 • De som vill skapa en organisationskultur där varje person i varje avdelning är helt engagerad i att förbättra sin egen prestation och är dedikerad till att uppfylla sina interna kunders behov och framtida förväntningar.
 • Medel- och första linjeledning som vill spela en nyckelroll för att sätta principerna för TQM på plats i den skarpa delen av organisationen.
 • Industrialists
 • Företagskonsulter

Lärandemål

Efter genomförandet av dessa kvalitetshanteringskurser kommer du att kunna förstå:

 • Historien och begreppet politikutveckling.
 • En policy-implementeringsmodell som gör det möjligt för en organisation att på ett effektivt sätt utnyttja sin vision, uppdrag, mål, mål, mål och medel.
 • Varför kvalitetskostnader är viktiga för ledningen.
 • Hur man identifierar, samlar in, analyserar, rapporterar och använder högsta kvalitetskostnader.
 • De typiska fallgroparna i kvalitetskostnadsinsamling.
 • Behovet att överväga TQMs "mjuka aspekter".
 • Den viktigaste rollen som HR-funktionen kan spela i utvecklingen och framgången för TQM.
 • Konsekvenserna för servicekvaliteten i en förändrad affärsmiljö.
 • Tjänstens egenskaper, servicekvalitets GAP-modellen, dimensioner och determinanter för service- och servicemöten och serviceleveransprocesser och personalens roll.
 • Leverantörsutvecklingens betydelse och roll i TQM och behovet av att utveckla långsiktiga samarbetspartnerskap mellan kund och leverantör.
 • De typiska barriärerna i leverantörsutveckling.
 • Hur organisationer ska starta och utveckla partnerskapskonceptet.

VAD INGÅR:

 • 30 timmars klassrumsbaserad träning
 • Apple iPad
Program undervisas på:
Engelska

Se 131 fler kurser från London Business Training & Consulting »

Senast uppdaterad September 27, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Kontakt Skolan
Juli 29, 2019
Duration
1 vecka
Heltid
Pris
2,675 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Juli 29, 2019
Slutdatum
Aug 2, 2019
Sista anmälningsdag
Startdatum
Nov 25, 2019
Slutdatum
Nov 29, 2019
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Juli 29, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Aug 2, 2019

Nov 25, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Nov 29, 2019