Nyckelinformation

 • Kurskod: HR101
 • Varaktighet: 2 veckor
 • Avgift: 5175 £

Kursplan

HR: s strategiska roll

 • HR: s strategiska karaktär
 • Den strategiska affärspartnern
 • HR-direktörernas strategiska roll
 • Den strategiska rollen som chefer för HR-funktioner

Organisationsutvecklingsstrategi

 • Organisationsutvecklingsverksamhet
 • Formulera och genomföra en organisationsutvecklingsstrategi
 • Kulturändring

Strategi för mänskliga kapitalhantering (HCM)

 • Syftet med HCM
 • HCM-strategins roll
 • Kopplingen mellan HCM och affärsstrategi
 • Utveckla en HCM-strategi

Kunskapsstrategi

 • Processen för kunskapshantering
 • Källor och typer av kunskaper
 • Tillvägagångssätt för utvecklingen av strategier för kunskapshantering
 • Komponenter i en kunskapsstrategi

Prestationshanteringsstrategi

 • Ett prestationshanteringssystems karaktär
 • Prestationshanteringsaktiviteter
 • Implementeringsproblem
 • Typen av prestationshanteringsstrategi

Anställdas engagemangsstrategi

 • Vad är engagemang?
 • Varför är engagemang viktigt?
 • Vilka är de faktorer som påverkar anställdas engagemang?
 • Naturen och innehållet i strategin för anställdas engagemang

Resursstrategi

 • Integrera affärs- och resursstrategier
 • Komponenterna för personalresursstrategi
 • Arbetskraftsplanering
 • Resursplaner
 • Retentionsstrategi

Talent Management Strategy

 • Strategisk talangshantering
 • Vad är talang?
 • Talenthanteringsstrategi

Lärande och utvecklingsstrategi

 • Elever av lärande och utveckling
 • Strategi för att skapa en lärande kultur
 • Organisatorisk inlärningsstrategi
 • Individuell inlärningsstrategi

Belöningsstrategi

 • Varför ha en belöningsstrategi?
 • Karakteristik av belöningsstrategi
 • Riktlinjer
 • Utveckla en belöningsstrategi

Målgrupp

 • HR direktörer
 • Chefer för HR funktioner
 • HR affärspartners
 • Senior HR-chefer, chefer, rådgivare och tjänstemän som vill bidra till utvecklingen och genomförandet av HR-strategin.
 • Chefer, ordförande, styrelseledamöter, bolagsledare, avdelningschefer och alla på högsta nivå i en organisation som är intresserad av att utveckla en djupgående kunskap om strategisk HRM.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning och utvecklingskurs för mänskliga resurser kommer du att kunna förstå:

 • HR: s strategiska karaktär.
 • Processen för att formulera och genomföra organisationsutvecklingsstrategi.
 • Betydelsen och betydelsen av human capital management (HCM).
 • Tillvägagångssätten till utvecklingen av kunskapshanteringsstrategier.
 • Typen av prestationshanteringsstrategi.
 • Betydelsen och betydelsen av arbetstagarengagemang.
 • Den strategiska HRM-strategin för resourcing.
 • Karaktären av strategisk talangshantering.
 • Betydelsen, syftet och filosofin för strategiskt lärande och utveckling.
 • Vad gör en effektiv belöningsstrategi.
Program undervisas på:
 • Engelska

Se 131 fler kurser från London Business Training & Consulting »

Senast uppdaterad September 2, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Dec 2, 2019
Mar 23, 2020
Duration
2 veckor
Pris
5,175 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Dec 2, 2019
Slutdatum
Dec 13, 2019
Sista anmälningsdag
Startdatum
Mar 23, 2020
Slutdatum
Apr. 3, 2020
Sista anmälningsdag
Startdatum
Aug 17, 2020
Slutdatum
Aug 28, 2020
Sista anmälningsdag
Startdatum
Dec 7, 2020
Slutdatum
Dec 18, 2020
Sista anmälningsdag

Dec 2, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Dec 13, 2019

Mar 23, 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Apr. 3, 2020

Aug 17, 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Aug 28, 2020

Dec 7, 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Dec 18, 2020