Avancerad strategisk human resource management

Allmänt

Programbeskrivning

Nyckelinformation

 • Kurskod: HR101
 • Varaktighet: 10 dagar
 • Avgift: 5175 £

Kursplan

HR: s strategiska roll

 • HR: s strategiska karaktär
 • Den strategiska affärspartnern
 • HR-direktörernas strategiska roll
 • Den strategiska rollen som chefer för HR-funktioner

Organisationsutvecklingsstrategi

 • Organisationsutvecklingsverksamhet
 • Formulera och genomföra en organisationsutvecklingsstrategi
 • Kulturändring

Strategi för mänskliga kapitalhantering (HCM)

 • Syftet med HCM
 • HCM-strategins roll
 • Kopplingen mellan HCM och affärsstrategi
 • Utveckla en HCM-strategi

Kunskapsstrategi

 • Processen för kunskapshantering
 • Källor och typer av kunskaper
 • Tillvägagångssätt för utvecklingen av strategier för kunskapshantering
 • Komponenter i en kunskapsstrategi

Prestationshanteringsstrategi

 • Ett prestationshanteringssystems karaktär
 • Prestationshanteringsaktiviteter
 • Implementeringsproblem
 • Typen av prestationshanteringsstrategi

Anställdas engagemangsstrategi

 • Vad är engagemang?
 • Varför är engagemang viktigt?
 • Vilka är de faktorer som påverkar anställdas engagemang?
 • Naturen och innehållet i strategin för anställdas engagemang

Resursstrategi

 • Integrera affärs- och resursstrategier
 • Komponenterna för personalresursstrategi
 • Arbetskraftsplanering
 • Resursplaner
 • Retentionsstrategi

Talent Management Strategy

 • Strategisk talangshantering
 • Vad är talang?
 • Talenthanteringsstrategi

Lärande och utvecklingsstrategi

 • Elever av lärande och utveckling
 • Strategi för att skapa en lärande kultur
 • Organisatorisk inlärningsstrategi
 • Individuell inlärningsstrategi

Belöningsstrategi

 • Varför ha en belöningsstrategi?
 • Karakteristik av belöningsstrategi
 • Riktlinjer
 • Utveckla en belöningsstrategi

Målgrupp

 • HR direktörer
 • Chefer för HR funktioner
 • HR affärspartners
 • Senior HR-chefer, chefer, rådgivare och tjänstemän som vill bidra till utvecklingen och genomförandet av HR-strategin.
 • Chefer, ordförande, styrelseledamöter, bolagsledare, avdelningschefer och alla på högsta nivå i en organisation som är intresserad av att utveckla en djupgående kunskap om strategisk HRM.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning och utvecklingskurs för mänskliga resurser kommer du att kunna förstå:

 • HR: s strategiska karaktär.
 • Processen för att formulera och genomföra organisationsutvecklingsstrategi.
 • Betydelsen och betydelsen av human capital management (HCM).
 • Tillvägagångssätten till utvecklingen av kunskapshanteringsstrategier.
 • Typen av prestationshanteringsstrategi.
 • Betydelsen och betydelsen av arbetstagarengagemang.
 • Den strategiska HRM-strategin för resourcing.
 • Karaktären av strategisk talangshantering.
 • Betydelsen, syftet och filosofin för strategiskt lärande och utveckling.
 • Vad gör en effektiv belöningsstrategi.
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all o ... Läs mer

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all over the world. Läs mindre