Nyckelinformation

 • Kurskod: OPM104
 • Varaktighet: 2 veckor
 • Avgift: £ 4095

Kursplan

Upphandlingens roll i värdekedjan

 • Betydelsen av upphandling till företag
 • Klassificering av inköpsprodukter och utrustning
 • Nya utvecklingar inom upphandling
 • E-anskaffning

Inköpsprocessen

 • Huvuduppgifter och ansvar för upphandlingsfunktionen
 • Stödja den interna klienten
 • Professionalising inköp genom att leverera valuta för pengarna
 • Hur inköp och leveransledning utvecklas över tiden

Beslutsfattande vid upphandling

 • Skapande av kravet
 • Leverantörsleverans
 • Leverantörsutvärdering och pris
 • Förhandling

Inköpsrisk

 • Varför riskhantering är nyckeln till effektiviteten i upphandlingarna
 • Typiska risker för försörjningskedjan
 • Bedömning av sannolikhet och analys av påverkan
 • Metoder för hantering av upphandlingsrisk
 • Kontraktens roll som riskhanteringsverktyg

Köpa företagstjänster

 • Varför köpa tjänster är annorlunda
 • Klassificering av tjänster
 • Kontraktshantering för byggbranschen
 • Hantera prestanda i tjänstekontrakt

Logistik och Supply Chain Management

 • Materialkrav planering
 • Grundläggande logistikstrukturer
 • Just-in-time management
 • Element av upphandlingsinformationssystemet
 • Samordningsproblem mellan upphandling och logistik

Organisation och struktur

 • Faktorer som påverkar platsen för upphandling i organisationen
 • Nivåer av uppgifter, ansvar och myndighet
 • Organisationsstrukturer inom upphandling
 • Jobbprofiler

Upphandling och affärsstrategi

 • Upphandling och konkurrenskraftig strategi
 • Integrera upphandling i affärsstrategi
 • Upphandlande excellens
 • Analys av upphandlingens portfölj
 • Global inköp

Prestationsmätning och styrning

 • Hur bedömer vi prestanda hos våra leverantörer och entreprenörer?
 • Fastställande av servicekvalitet, effektivitet och effektivitetsprestanda
 • Använda e-upphandling verktyg för att leverera en effektiv och öppen intern process
 • Upphandlingskontroll som ett ledningsverktyg

Hållbar upphandling

 • Att ge värde för pengarna genom hållbar upphandling
 • Tredje bottenlinje överväganden
 • "In-country value" och andra ansvarsområden vid upphandling
 • Utveckla och förbättra en hållbar försörjningskedja
 • Exempel tillvägagångssätt: Produktbaserad och leverantörsbaserad

Målgrupp

 • Professionella chefer inom näringslivet, verksamt inom inköp eller supply chain management, som är intresserade av möjligheter att förbättra effektiviteten och effektiviteten i deras upphandling och leveransfunktion.
 • De som övervakar upphandlingspersonal direkt eller indirekt.
 • De som kommer från en icke-upphandlingsbakgrund och är intresserade av den senaste utvecklingen inom upphandling.
 • De som är intresserade av upphandling och försörjning i sin bredaste bemärkelse.

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer du att kunna förstå:

 • Uppgiftens roll och betydelse i värdekedjan.
 • De viktigaste uppgifterna och ansvaret för inköp.
 • De olika rollerna i en köpbeslutande enhet.
 • Hur hanterar inköpsrisken.
 • De specifika områdena med uppmärksamhet vid att specificera tjänster och välja och upphandla tjänsteleverantörer.
 • De grundläggande försörjningskedjekoncepten.
 • Uppbyggnadsfunktionens struktur inom organisationer.
 • Den ökande strategiska rollen för upphandlingsfunktionen.
 • Metoderna och teknikerna för upphandlingens prestationsmätning.
 • Styrelsens roll och betydelse vid upphandling.
 • Hur man utvecklar hållbar upphandling.
Program undervisas på:
 • Engelska

Se 131 fler kurser från London Business Training & Consulting »

Senast uppdaterad September 27, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Kontakt Skolan
Nov 4, 2019
Duration
2 veckor
Pris
4,095 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Nov 4, 2019
Slutdatum
Nov 15, 2019
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Nov 4, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Nov 15, 2019