Nyckelinformation

 • Kurskod: OPM101
 • Varaktighet: 2 veckor
 • Avgift: £ 4145

Kursplan

Utveckla resurser och processer för strategisk inverkan

 • Varför är verksamhetens excellens grundläggande för strategisk inverkan?
 • Vad är verksamhetsstrategi och hur skiljer det sig från verksamhetsstyrning?
 • Vad är "innehållet" i verksamhetsstrategin?
 • Operationsstrategimatrisen
 • Vad är "process" för verksamhetsstrategin?

Operations Performance

 • Operationsprestanda kan göra eller bryta någon organisation
 • Bedöma verksamhetsprestanda på samhällsnivå
 • Bedöma verksamhetsprestanda på strategisk nivå
 • Bedöma verksamhetsprestanda på operativ nivå
 • Den relativa betydelsen av prestationsmål förändras över tiden
 • Avvägningar - är de oundvikliga?
 • Targeting och operations fokus

Suppleanter för strategi

 • Fads, fashion och "new" approaches till verksamheten
 • Total kvalitetshantering (TQM)
 • Business Process Reengineering (BPR)
 • Sex Sigma
 • Några vanliga trådar

Kapacitetsstrategi

 • Den övergripande nivån av operativ kapacitet
 • Antalet och storleken på webbplatser
 • Kapacitetsbyte
 • Placering av kapacitet

Inköp och Supply Strategy

 • Gör eller köp? Det vertikala integrationsbeslutet
 • Kontrakt och förhållanden
 • Vilken typ av arrangemang?
 • Leveransnätverksdynamik
 • Hantera leverantörer över tiden
 • Inköp och försörjningskedjans risk

Process Technology Strategy

 • Processtekniken ska spegla volym och variation
 • Produkt-processmatrisen
 • Utmaningarna inom informationsteknologi (IT)
 • Utvärdering av processteknik

Förbättringsstrategi

 • Operationsförbättring
 • Ställ in riktningen
 • Viktighets-prestanda kartläggning
 • Utveckla verksamhetsmöjligheter
 • Använda möjligheter på marknaden

Produkt- och serviceutveckling och organisation

 • Innovation, design och kreativitet
 • Den strategiska betydelsen av produkt- och serviceutveckling
 • Produkt och serviceutveckling som en process
 • En marknadskrafts perspektiv på produkt- och serviceutveckling
 • Ett resursresursperspektiv på produkt- och serviceutveckling

Verksamhetsstrategin - Formulering och genomförande

 • Formulera verksamhetsstrategi
 • Vad är rollen för anpassning?
 • Underhålla justering över tiden
 • Vilken analys behövs för formulering?
 • Utmaningarna för verksamhetsstrategin
 • Hur vet vi när formuleringsprocessen är klar?
 • Vad är implementering av verksamhetsstrategi?

Verksamhetsstrategin - Övervakning och kontroll

 • Vilka är skillnaderna mellan operativ och strategisk övervakning och kontroll?
 • Hur spåras framstegen mot strategiska mål?
 • Hur kan övervaknings- och kontrollprocessen försöka kontrollera riskerna?
 • Hur bidrar lärandet till strategisk kontroll?

Målgrupp

 • Chefsoperatörer och verkställande direktörer
 • Verksamhetsdirektörer och chefer
 • Avdelningschefer
 • Ledande befattningshavare, tjänstemän och personal
 • De som vill få en övergripande förståelse för samspelet mellan operativa resurser och marknadskraven.
 • De som vill omvandla sina företags utsikter genom att hantera sina verksamheter resurser strategiskt och förvandla sin verksamhet till en formidabel tillgång.
 • De som vill använda verksamhetsstrategi som en viktig källa till konkurrensfördel i vinstdrivande företag eller vägen till social välfärd i ideella företag.
 • De som uppskattar verksamhetsstrategin är centrala, allestädes närvarande och viktiga för någon organisations fortsatta framgång.

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer du att kunna förstå:

 • Betydelsen av verksamhetsstrategi och hur alla delar av verksamheten kan använda perspektiv på verksamhetsstrategi för att upprätta en koppling mellan strategi och operativa processer och resurser.
 • Hur man bedömer verksamhetens resultat.
 • En bred metod för att bedöma verksamhetsprestanda på samhällsnivå som använder "trippeln" för att bedöma verksamhetens sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.
 • Hur verksamhetsprestanda kan bedömas i termer av hur det påverkar en organisations förmåga att uppnå sin övergripande strategi.
 • De mer direkta operativa nivåaspekterna av prestanda - kvalitet, hastighet, pålitlighet, flexibilitet och kostnad.
 • Tre relaterade aspekter av prestanda som är grundläggande för förståelsen av verksamhetsstrategin: hur den relativa betydelsen av olika aspekter av prestanda förändras över tiden; hur prestationsmålen handlar mot varandra (gör förbättringar i vissa aspekter av prestanda nödvändigtvis en minskning av andras prestationer?); och hur exceptionella prestationsnivåer kan uppnås genom att fokusera på en begränsad uppsättning mål och utnyttja avvägningarna mellan målen.
 • Några "nya tillvägagångssätt" för verksamheten och i vilken utsträckning de kan ses som "strategiska", liksom hur de passar in i verksamhetsstrategin.
 • Principerna bakom hur verksamheten konfigurerar och omkonfigurerar sin kapacitet.
 • Inköp och leveransbeslut som en kritisk uppsättning verksamhetsstrategibeslut.
 • De analytiska dimensionerna för att identifiera teknikens tekniska, ledande och "operationsstrategiska" egenskaper.
 • De tekniska alternativen som finns, "varför" potentiella investeringar i processtekniska investeringar fungerar i praktiken och "hur" gör sådana investeringar i praktiken.
 • Riskerna i samband med genomförandet på grund av antalet högprofilerade fel och påståenden om avfall som verkar gå hand i hand med sådana investeringar.
 • De mer allmänna frågorna om hur företagen kan forma rutinerna som uppmuntrar den pågående utvecklingen av sin verksamhet.
 • Produkt och serviceutveckling är en kärnfråga för verksamhetsstrategi.
 • Formuleringen och genomförandet av verksamhetsstrategins process.
 • Övervakning och kontroll av verksamhetsstrategins process.
Program undervisas på:
 • Engelska

Se 131 fler kurser från London Business Training & Consulting »

Senast uppdaterad September 27, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Kontakt Skolan
Dec 9, 2019
Duration
2 veckor
Pris
4,145 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Dec 9, 2019
Slutdatum
Dec 20, 2019
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Dec 9, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Dec 20, 2019