Read the Official Description

Arkitekturavdelningen har som målsättning att utbilda framtida arkitekter, ge dem kunskap och känslighet för den byggda miljön i Europa och Medelhavsområdet och att bli ett enastående akademiskt centrum för studier i ett bredare europeiskt sammanhang. Programmets längd är fem (5) år och leder till professionell examen (Diploma) i arkitektingenjör. Studenter som önskar erhålla en kandidatexamen i arkitektur kan dock göra det genom att genomföra de första fyra (4) studieåren av programmet.

Viktiga inlärningsresultat

Utbildning och utbildning som leder till examensbevis, certifikat och andra behörighetsbevis som avses i artikel 2 ska ges genom studier på universitetsnivå som huvudsakligen berörs av arkitektur. Sådana studier ska balanseras mellan de teoretiska och praktiska aspekterna av arkitekturutbildning och ska säkerställa förvärv av:

 • En förmåga att skapa arkitektoniska mönster som uppfyller både estetiska och tekniska krav.
 • adekvat kunskap om arkitekturhistoria och teorier och relaterad konster, teknik och humaniora;
 • Kunskaper om bildkonst som ett inflytande på kvaliteten på arkitektonisk design.
 • tillräcklig kunskap om stadsdesign, planering och färdigheter i planeringsprocessen
 • en förståelse för förhållandet mellan människor och byggnader och mellan byggnader och deras miljö och behovet av att relatera byggnader och utrymmena mellan dem för mänskliga behov och skala
 • en förståelse för arkitektyrets yrke och arkitektens roll i samhället, i synnerhet när man förbereder broschyrer som tar hänsyn till sociala faktorer;
 • en förståelse för metoderna för undersökning och förberedelse av kortet för ett designprojekt
 • En förståelse för konstruktionsdesign, konstruktions- och ingenjörsproblem i samband med byggdesign.
 • adekvat kunskap om de fysiska problemen och teknikerna och byggnadernas funktion för att ge dem interna villkor för komfort och skydd mot klimatet,
 • Den nödvändiga konstruktionsförmågan för att möta byggnadens användares krav inom de begränsningar som kostnadsfaktorer och byggregler ställer.
 • adekvat kunskap om branscher, organisationer, föreskrifter och förfaranden som är inblandade i att översätta designkoncept till byggnader och integrera planer i övergripande planering.
 • Utdrag ur rekommendationen om riktlinjedokument om utarbetande av yttrande om arkitektutbildningar och överensstämmelse med arkiveringsdirektivet 85/384 / EEG och antagen av utskottet vid sitt möte den 7 april 2006 - Rådgivande kommittén för utbildningsområdet Arkitektur - Dokument MARKT / D / 4984/2/2006-SV. Se även artikel 46 i direktiv 2005/36 / EG.

Kandidaternas yrkesprofiler

Fem (5) års diplomutexaminerade reserverar alla rättigheter som ges av institutionella ramar för Cyperns vetenskapliga och tekniska kammare (ETEK) vad gäller deras yrkeskort i praktiserande arkitektur, lika med alla andra ackrediterade arkitektoniska 5-åriga akademiker. Kandidater kan arbeta på:

 • Privata arkitektoniska, ingenjörs- eller konsulttjänster,
 • Offentliga tjänster (dvs. stadsplanering och bostäder, offentliga arbeten, miljö mm)
 • Sekundär eller högre utbildning,
 • Offentliga myndigheter och organ (Cyperns turismorganisation, markutvecklingsorganisation osv.),
 • Lokala regeringar (kommuner och gemenskaper),
 • Eller gratis lansarkitekter.


Klicka här för mer information

Program taught in:
Engelska
Last updated June 26, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Feb. 2019
Okt. 2019
Duration
5 år
Deltid
Heltid
Pris
8,280 EUR
För hela programmet (60 ECTS) 8280 €. Diskonterade avgifter: 138 € / ECTS.
Deadline
Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Jan. 31, 2023
Application deadline
Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Sept. 30, 2022
Application deadline
Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Jan. 31, 2023
Application deadline
Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Sept. 30, 2022
Application deadline
Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.

Feb. 2019

Location
Application deadline
Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum
Jan. 31, 2023
Location
Application deadline
Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum
Jan. 31, 2023

Okt. 2019

Location
Application deadline
Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum
Sept. 30, 2022
Location
Application deadline
Kontakt Skolan
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Slutdatum
Sept. 30, 2022