Läs den officiella beskrivningen

5

Programmet

Det alltmer insett att människor är viktiga differentiators göra det möjligt för organisationer att vinna och behålla konkurrensfördelar i en gränslös samhälle. Det är därför viktigt f eller organisationer att attrahera, vårda, utveckla och behålla sådan talang som kommer att vara mottaglig för kraven på ständigt föränderliga tekniken, ökad rörlighet och snabbt växande inkurans. HR-personal med en fördjupad förståelse av de grundläggande frågorna om förvaltning och relaterade discipliner och som väcka insikt för insiktspersonalhantering efterfrågas allt mer. Organisationer, konsultföretag hus, regeringen institutionella organ och icke-statliga organisationer (NGO) kontinuerligt söker expertisen hos kvalificerade HR-proffs att ta itu med nuvarande och kommande utmaningar att hantera de olika behoven hos en växande människa talangpool. Insikter och perspektiv i de olika HR-delsystem kommer också att vara en nödvändig förutsättning för att möjliggöra framtida HR-proffs att bidra till insikter organisatoriska utvecklingsinsatser. Post-Graduate Diploma i Human Resource Management (PGDM (HRM) förbereder en kader av HR-proffs utrustade med lämpliga värden, perspektiv och kompetens för att bli katalysatorer för att utveckla en kultur av kompetens i organisationen.

Programmet är godkänt av AICTE och ackrediterad av Styrelsen ackreditering (NBA) och internationellt av den prestigefyllda Association of MBA (AMBA).

Programmål

Programmet erbjuds med följande mål:

 • Att förvärva kompetens inom olika områden av mänskliga resurser och relationer till anställda;
 • För att förstå de olika områdena i företagen och deras kopplingar till disciplinen av mänskliga resurser;
 • För att förstå den strategiska betydelsen av mänskliga resurser i en organisationsutvecklingsmodell;
 • Att förvärvs använda teknik inom olika personalfunktion;
 • För att bli förändringsagenter i en organisation och samhället i stort; och,
 • Att utveckla färdigheter som gör för känsliga och lyhörda personal som integrerar bearbetning av "hjärtat och sinnet" som grund för att bygga en berikande organisation klimat

programtid

IMI följer trimestern systemet med den akademiska kalendern börjar i juni månad 2017 och varje trimestern är av 11-12 veckor. Vid slutet av de tre första trimestern av programmet, är alla studenter måste genomgå obligatorisk sommar praktik för 8-10 veckor i branschen. Programmet utrustar eleverna med starka konceptuella färdigheter för att hantera företag på ett integrerat sätt. Tyngdpunkten ligger på att utveckla ett holistiskt chef med en vision att ta sig an de utmaningar i framtiden i ett socialt känsligt sätt.

Programstruktur och läroplan

Läroplanen är utformad med en helhetssyn på human resource management. Kursen omfattar 114 poäng fördelat på flera obligatoriska och valbara kurser, och Summer Internship. Eftersom tyngdpunkten är att ge specialisering inom HRM har försök varit att ge en balanserad paket baserat på industrins krav.

Kurser - OBHR området

 • Organizational Behaviour - I: Individuell
 • Organizational Behaviour - II: Lag och grupper
 • Organizational Behaviour - III: Organizational Design och utveckling
 • HR Systems & Processer
 • Human Resource Planning
 • Rekrytering & urval
 • Lärande och utveckling
 • Performance Management
 • Ersättning och belöning Hantering
 • Kompetensförvaltning och Assessment Center
 • Relationen till medarbetarna och hantering av Unions
 • Relationen till medarbetarna: rättslig ram-1
 • Relationen till medarbetarna: rättslig ram - II
 • HR Analytics
 • strategisk HRM
 • Hantering av förändringar
 • International HRM & Cross Cultural Management

Kurser - Andra områden

 • Industriell ekonomi
 • Makro Ekonomisk teori & Policy
 • CSR och hållbar utveckling
 • Principer och praxis för bolagsstyrning
 • Hantering av redovisning
 • Ekonomisk förvaltning
 • Marketing Management
 • Kvantitativa tekniker för HR
 • Operations Management
 • Forskningsmetodik för HR
 • Informationsteknologi för beslutsfattande
 • Human Resource Information Systems
 • Strategiformulering och genomförande
 • Hantera Oral Communication
 • Skriftlig analys och kommunikation

Valbara kurser

Kurser i 2: a året är utformade för att ge studenterna en möjlighet att driva sina intressen i olika funktionella områden. Studenterna kommer således att ha en möjlighet att specialisera sig i den funktionella området deras intresse. En student kan specialisera sig på mer än ett område, de områden som marknadsföring, ekonomi, strategi, informationssystem och Operations. I PGDM programinriktning inte erbjuds inom organisationen Behavior och Human Resource Management. En student har också en möjlighet att bedriva en kurs av Independent Study (CIS) i stället för en elektiv, att främja hans / hennes intresse för ett visst område, om de uppfyller de villkor som anges för ändamålet och granskas från tid till annan.

Summer Internship Program

Efter avslutad första året, är alla elever krävs för att få praktisk erfarenhet av tillämpningen av centrala begrepp och funktionella färdigheter. Denna praxis "learning by doing" hjälper studenten relatera stringensen i teorin i näringslivet. Studenterna arbetar på projekt som per specifikation av företaget. I slutet av åtta till tio veckor i en sådan nära guidad projekt, under överinseende av företagets verkställande (s), de överlämna en rapport till företaget och institutet. Företaget verkställande berörda ger normalt återkoppling till institutet på studentens prestation. Framgångsrikt slutförande av Summer Internship är en viktig förutsättning för tilldelning av IMI eftergymnasial utbildning.

Pedagogik

Fakulteten vid IMI har akademisk frihet att vidta lämpliga pedagogik för att ge utbildning. Pedagogik skulle vara en kombination av föreläsningar, falldiskussioner, presentationer, inlämningsuppgifter och projektarbeten. Den primära betoningen skulle ligga på interaktiva och delaktighet inlärningsmetoder. Fakulteten för programmet är i första hand internt från IMI, men kan också innefatta Adjunct eller besöka fakultet. Gästföreläsare från industrin utövare också i syfte att utsätta studenter till en omvärld och praxis.

Tidsplan för klasser

Klasser för PGDM (HRM) program hålls varje dag börjar vid 08:30 och kan sträcka sig upp till sena kvällstimmarna, inklusive helger, för att passa kraven i programmet. Varje klass är 90 minuter varaktighet. Närvaro i alla klasser är obligatorisk. Klasser skall preliminärt börjar från den 2: a / 3: e veckan i juni 2017.

Behörighet för tillträde

Utbildningsbakgrund

För att vara berättigad till tillträde till PGDM (HRM) (Program deltagarna måste ha en kandidatexamen eller motsvarande, med minst 50% sammanlagda poängen eller motsvarande i något ämne, från ett erkänt universitet i Indien eller utomlands (erkänts av UGC / Association of indiska universitet), dock kan det slutliga urvalet vara på högre procentsats baserad på det totala antalet inkomna ansökningar. Kavaljers examen eller motsvarande kompetens som erhålls genom kandidaten måste innebära minst tre års utbildning, efter att ha avslutat högre gymnasiet under 10 + 2-systemet eller motsvarande. Kandidater som förekommer i det sista året av sin kandidatexamen eller motsvarande är också berättigade, förutsatt att de tillhandahålla bevis på att ha uppfyllt minimikriterierna senast den 30 september, 2017. Kandidater som inte kan uppfylla detta krav kan bli ombedd att dra sig ur programmet. Det är önskvärt att kandidaterna slutföra alla akademiska krav innan gå med i programmet för att kunna hålla jämna steg med den stringens och interna schema utvärdering av programmet.

Deltagarprofil

Deltagare för PGDM (HRM) program kan vara från någon disciplin som engineering, humaniora, handel, ekonomi, medicin eller någon annan del av utbildningen. Sökande med relevant arbetslivserfarenhet som också nyutexaminerade är välkomna att söka.

Antagningsförfarande

Ansökningsblankett

 • IMI antagning Bulletin kan laddas ner från vår hemsida www.imi.edu
 • Ansökningsblankett finns på http://admission.imi.edu och ska lämnas in på nätet. IMI Delhi accepterar inte Tillträdes ansökningar off-line.
 • Sökande ska fylla i ansökan online och lämna in samma tillsammans med upptagande ansökningsavgift, som återbetalas.
 • Kostnaden för en ansökningsblankett blir skivor. 2000 / - för en sökande önskar att tillämpa något eller flera av den 2-åriga program IMI Delhi.
 • Inträdesavgiften kan betalas via kreditkort / betalkort / banköverföring genom den utsedda betalning gateway. Inga kvitton ska skickas till IMI: s Antagning Office i ett sådant fall.
 • Betalning kan också göras genom postväxel, dras till förmån för International Management Institute, som betalas i New Delhi, vilket IMI Ansökningsblankett nummer, program och campus hänvisning baksidan av postväxel. I avsaknad av ovanstående information ansökan kommer att behandlas som ofullständig och riskerar att underkännas. Alla betalningar via postväxel ska skickas till IMI, Delhi.

Applikationer komplett i alla avseenden, inklusive ansökningsavgifter bör skickas in online vid midnatt den 12 december, 2016. Ofullständiga former riskerar att avvisas summariskt.

Admission Test

KATT

 • Antagning till programmet är genom den gemensamma Admission Test (CAT) som genomfördes av Indian Institute of Management vid olika centra över hela landet. CAT 2016 skulle hållas den 4 december, 2016 (Se CAT Bulletin för ytterligare information).
 • IMI kommer att få provresultat från IIM för de kandidater som har dykt upp i CAT undersökning och har också tillämpats på IMI för PGDM program.
 • IIMS har ingen inverkan på vare sig urvalsprocessen eller vid genomförandet av programmet

GMAT

 • Utländska studenter, PIO och NRI sponsrade kandidater har också rätt och är skyldiga att ta Graduate Management Aptitude Test (GMAT) vid ett testcenter utanför Indien, som tagits tidigast december 2014 och senast i december 2016.
 • Indiska invånare som har dykt upp för GMAT, tidigast december 2014 och senast i december 2016 också berättigade att ansöka.
 • De sökande kommer att krävas för att lämna sina GMAT poäng samtidigt som och ger en bestyrkt kopia av GMAT matchprotokollet till antagningskontoret för kontroll vid tidpunkten för personlig intervju. GMAT poäng utan ovanstående dokument kommer inte att accepteras och ansökan kan summariskt avvisas.
Program undervisas på:
Engelska

Se 2 fler kurser från International Management Institute »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Juni 2019
Duration
2 år
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Juni 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Juni 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum