Read the Official Description

Engelska för akademiska ändamål 2A - 2B (Avancerad)

Detta program är för dig om:

 • Din engelska nivå är mellanliggande eller avancerad.
 • Du vill fortsätta dina studier på universitet eller högskola i USA.

Vad kan du förvänta dig med dina lektioner:

TALA: Jag kan uttrycka mig flytande och spontant utan mycket uppenbar sökning efter uttryck. Jag kan använda språk flexibelt och effektivt för sociala och yrkesmässiga ändamål. Jag kan formulera idéer och åsikter med precision och relatera mitt bidrag med skicklighet till andra talares. Jag kan presentera tydliga, detaljerade beskrivningar av komplexa ämnen som integrerar underteman, utveckla särskilda punkter och avrunda med en lämplig slutsats.

LYSSNANDE: Jag kan förstå ett utökat tal även när det inte är tydligt strukturerat och när relationer bara är underförstådda och inte signaleras explicit. Jag kan förstå tv-program och filmer utan för mycket ansträngning.

LÄSNING: Jag kan förstå långa och komplexa faktiska och litterära texter, uppskatta skillnader i stil. Jag kan förstå specialiserade artiklar och längre tekniska instruktioner, även när de inte relaterar till mitt fält.

SKRIFT: Jag kan uttrycka mig i tydlig, välstrukturerad text och uttrycka synpunkter på en viss längd. Jag kan skriva om komplexa ämnen i ett brev, en uppsats eller en rapport, och understryka vad jag anser vara de viktigaste frågorna. Jag kan välja en stil som är lämplig för läsaren i åtanke.

Fakta Kurs

Kursinträde: Engelska för akademiska ändamål 2A - 2B (C1)

Antal lektioner:

 • Intensiv: 2 timmar per dag - 10 timmar per vecka
 • Superintensiv: 3 timmar per dag - 15 timmar per vecka
 • Intensivt plus: 4 timmar per dag - 20 timmar per vecka

Klasserna är måndag till fredag.

Lektionlängd: 60 minuter

Klasstorlek: Genomsnitt 10, maximalt 12

Minimiålder: 16 år gammal

Schema: Morgon

Färdigheter Lektioner

 • Akademisk engelska
 • Skrivande och ordförråd
 • Tal och uttalande
 • idiom
 • Akademiskt skrivande
 • Lokal kultur
Program taught in:
Engelska

See 3 more programs offered by Links English Language Institute »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Open Enrollment
Duration
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
Slutdatum