Denna forskning driven modell av coaching är en specialbyggd, en-mot-en utvecklande erfarenhet för de mellanstora till ledande uppsatt tjänsteman som förbereder för en större räckvidd ansvar eller som behöver ta ett steg framåt i ledarskapsförmåga. Executive Leadership Coaching ger en komplett upptäckt, anpassning, bedömning, återkoppling och coaching paket. Det kan driver tillsammans med en annan CCL program eller som en fristående ledarutveckling möjlighet.

Format

  • En anpassad bedömning paket som oftast innehåller personlighet och stil undersökningar, 360-graders feedback instrument och telefonintervjuer med utvalda arbetskamrater.
  • In-person feedback och målformulering sessioner.
  • Kan innehålla en boss-anpassning session mellan tränare, coachee, och handledaren för att cementera en överenskommelse om utvecklingsmål.
  • Pågående coaching använder en mängd olika medier som kan innehålla: telefon, in-person, video eller on-line kontakt.
  • På plats observationer - skuggning - kan ingå i bedömningen eller coaching fas.

Passar bäst för:

  • Befattningshavare som förbereder sig för ett stort steg upp i ledaransvar
  • Ledare som nyligen har tagit en ny position med komplexa utmaningar
  • Chefer som har gjort stora förändringar i hans eller hennes inställning till ledarskap i en ny situation
  • Chefer som vill använda ett konfidentiellt, självbestämmande, professionell relation att förbättra organisationens effektivitet genom le adership

Längd


Typiskt strukturerad till det senaste 6 till 8 månader eller längre, beroende på befattningshavarens behov

Målgrupp


Passar bäst för: Alla lag eller grupp som kan tänkas använda en konfidentiell, självbestämmande, professionell coaching relation för att öka effektiviteten och önskat resultat
Se 15 fler kurser från Center for Creative Leadership »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2019
Duration
6 månader
Deltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Jan 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Feb 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum