Förening av Chartered Certified Accountants (ACCA)

Allmänt

Programbeskrivning

Arbetsgivare runt om i världen söker ACCA-medlemmar att leda sin verksamhet till en hållbar framgång. Att veta att ACCA-medlemmar är strategiska tänkare med hög etisk integritet, stark ekonomisk kunskap och rätt affärsförmåga.

För att bli en ACCA-medlem måste en elev påbörja en spännande ACCA-kvalifikationsresa. Denna resa kommer att innehålla en kombination av tentor, etik och erfarenhet. ACCA-kvalifikationen förbereder sina kandidater för att komma in i dagens snabba affärsverksamhet, redo för arbetsplatsen.

ACCA-kvalifikationen kommer att förbereda en finansiell professionell med de mest aktuella färdigheterna med ett mycket djupare och mer avrundat tillvägagångssätt än det rent tekniska. Sunway TES CAE är engagerad i att vårda kvalificerade akademiker som är redo för anställning så snart de lämnar Sunway Campus. Ämnen som utvecklar studenternas mjuka färdigheter har införlivats i ACCA-kursplanen med sikte på att förbereda Sunway TES CAE: s ACCA-studenter med en rad olika yrkeskunskaper på arbetsmarknaden. Dessa inkluderar forskningsmetodik, kritiskt tänkande, utvärderings- och analysfärdigheter, professionell presentation och kommunikationsförmåga och PowerPoint Färdigheter.

ACCA-studenter som har fullgjort Fundamentals Level (kunskapsmodul och färdighetsmodul) i ACCA-tentamen kommer att tilldelas kandidatexamen i tillämpad redovisning från Oxford Brookes University (OBU) efter avslutad forskning och analysprojekt utvärderad av OBU, STORBRITANNIEN. Oxford Brookes B. Sc (Hons) examen i tillämpad redovisning är en högt ansedd kvalifikation, som bygger på praktiska, professionella, arbetsgivarstyrda redovisningsbehov. Det gör det möjligt för eleverna att bevisa att de inte bara har behärskat den kunskap som krävs för graden utan också att de har de viktigaste färdigheterna som krävs av arbetsgivarna.

Efter avslutad ACCA Professional Scheme och tre års relevant, och övervakad praktisk erfarenhet, kommer kandidater att få ACCA status. De kan sedan ansöka om att bli medlemmar i Malaysias institut för revisorer (MIA), vilket gör det möjligt för dem att använda de prestigefyllda konstruktionsinstituten CA (M) eller Chartered Accountant (Malaysia).

Program Kursplan

Fundamentals Level (9 Papers)

Kunskapsmodul

 • F1 - Revisor i näringslivet
 • F2 - Förvaltningsredovisning
 • F3 - Finansiell redovisning

Färdighetsmodul

 • F4 - Företags- och affärsrätt *
 • F5 - Prestationshantering
 • F6 - Beskattning *
 • F7 - Finansiell rapportering
 • F8 - Revision och försäkring
 • F9 - Finansiell förvaltning

Professionell nivå (5 papper)

Essentials Module

 • P1 - Styrning, risk och etik
 • P2 - Företagsrapportering
 • P3 - Företagsanalys

Alternativmodul (alla 2 papper)

 • P4 - Avancerad ekonomisk förvaltning
 • P5 - Avancerad prestationshantering
 • P6 - Avancerad beskattning *
 • P7 - Avancerad revision och försäkring

* Varianter tillgängliga (MYS, UK)

Deltid

Januari, juli

Heltid

Januari, mars, april (kun kunskapsmodul), juli, september

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

For almost 32 years Sunway University has established a reputation both in Malaysia and overseas, as an inspiring educational leader. Perfectly harnessing the highest quality of academic personnel and ... Läs mer

For almost 32 years Sunway University has established a reputation both in Malaysia and overseas, as an inspiring educational leader. Perfectly harnessing the highest quality of academic personnel and an exceptionally diverse range of programmes any global educational powerhouse would be proud of. Läs mindre