Utbildningskurs för företagsansvar

NYCKELINFORMATION

 • Kurskod: SM105A
 • Varaktighet: 4 dagar
 • Avgift: £ 2095

KURSPLAN

Presentera CSR

 • Varför CSR?
 • Definitioner av CSR
 • Bolagsstyrning
 • Ett ramverk för att förstå CSR
 • Värderingsmotivation
 • Begränsningar av CSR-ramar

Hållbar utveckling

 • Betydelsen av "hållbarhet" och "hållbar utveckling"
 • Klimatförändringar och global uppvärmning
 • Utmaningen att göra affärer
 • Nya modeller av hållbart företag
 • Kapitalmarknader och hållbar utveckling
 • Signaler till marknaden
 • Belöning av finansiella intermediärer

CSR i utvecklingsekonomier

 • Utvecklingsagent eller utvecklingsverktyg?
 • Teorier om utveckling
 • Affärsomfattande fattigdomsramar
 • Företag som en orsak till fattigdom
 • Företag som fattigdomens offer
 • Företag som en lösning
 • Bedömning av affärssvar

Globalisering och CSR

 • Betydelsen av "globalisering"
 • Inverkan på globalisering på företag
 • CSR som ett svar på globaliseringen
 • Unmet utmaningar

Målgrupp

Denna CSR-kurs är lämplig för:

 • Organisationschefer, chefer, ordförande, styrelseledamöter och styrelseledamöter.
 • Avdelningschefer, och chefer
 • Dagens chefer som vill utveckla moderna affärsmetoder och hitta sätt att agera på ett verkligt ansvarsfullt sätt.
 • De som ser affärer som alltmer centrala för att ta itu med globala problem och samhällets förväntningar på att gå utöver att skapa välstånd, mot bakgrund av finansiella kriser, klimatförändringar, politiska förändringar och befolkningstillväxt.
 • De som vill att deras affärer maximerar vinsten samtidigt som de är offentligt ansvariga för sin sociala och miljömässiga rekord.
 • De som är oroade över företagens roll i det moderna samhället.

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer du att kunna förstå:

 • Det sammanhang inom vilket dagens CSR har blomstrat.
 • De olika perspektiven på och definitioner av CSR.
 • De värderingar som företag uppmanas att upprätthålla.
 • De viktigaste problemen med vilken modern CSR bryter.
 • Vad menas med termen "hållbar utveckling".
 • Utvecklingen av hållbarhet.
 • Bevis som lämnas av vetenskapliga rapporter om klimatfrågor.
 • De utmaningar som hållbar utveckling innebär för "verksamhet som vanligt".
 • Nya modeller av hållbart företag.
 • Kapitalmarknadens konsekvenser av hållbar utveckling.
 • De "sociala" aspekterna av hållbarhet.
 • Näringslivets roll i social och ekonomisk utveckling.
 • Vad det betyder för företag att vara en agent för utveckling.
 • Omständigheterna under vilka verksamheten tar en utvecklingsroll.
 • Begränsningarna av verksamheten som en kraft för utveckling.
 • Olika betydelser av globalisering.
 • De viktigaste områdena där globaliseringen påverkar.
 • Hur globaliseringen har förändrat handel, produktion och investeringar.
 • Hur globalisering påverkar styrning och konsekvenserna av detta för CSR.
 • CSR som affärssvar på globaliseringens utmaningar, identifierar vad den adresserar och undersöker varför vissa anser att det är otillräckligt.
 • Stakeholder partnerskap som ett svar på aspekterna av globaliseringen.

VAD INGÅR:

 • 24 timmars klassrumsbaserad träning
 • Apple iPad
Program undervisas på:
Engelska

Se 131 fler kurser från London Business Training & Consulting »

Senast uppdaterad September 28, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Kontakt Skolan
Aug 13, 2019
Duration
4 dagar
Heltid
Pris
2,095 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Aug 13, 2019
Slutdatum
Aug 16, 2019
Sista anmälningsdag
Startdatum
Dec 3, 2019
Slutdatum
Dec 6, 2019
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Aug 13, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Aug 16, 2019

Dec 3, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Dec 6, 2019