Read the Official Description

Finanshantering

NYCKELINFORMATION

 • Kurskod: AFB102
 • Varaktighet: 3 dagar
 • Avgift: £ 1635

KURSPLAN

Investeringsbedömningstekniker

 • Redovisningsavkastning
 • Återbetalningsperiod
 • Netto nuvärde
 • Rabattering till nuvärde
 • Intern avkastning

Källor för företagsfinansiering

 • Aktiebolagens karaktär
 • Aktiekapital
 • Börsen
 • Venture kapital
 • Lån och kapital och skuldebrev
 • Behållit vinst
 • Rapporteringskrav

Hantering av rörelsekapital

 • Skalan av rörelsekapital
 • Hantera lager
 • Hantering av kundfordringar
 • Hantera kontanter
 • Hantering av leverantörsskulder

Målgrupp

 • Chefsjurister och företagsledare.
 • Chefer och chefer.
 • De som vill undersöka hur redovisningar och annan finansiell information kan förbättra kvaliteten på beslutsfattandet.

Lärandemål

Efter genomförandet av dessa finansiella workshops kommer du att kunna förstå:

 • Naturen och betydelsen av att värdera långsiktiga investeringar.
 • Hur man använder en rad investeringsbedömningstekniker för att bedöma och jämföra projekt.
 • Fördelarna och begränsningarna för varje metod.
 • Aktiebolagets karaktär.
 • De viktigaste externa finansieringskällorna som finns tillgängliga för aktiebolag och deras egenskaper.
 • En börs roll.
 • Rapporteringskraven som ställs på bolagets styrelseledamöter.
 • Huvudelementen i rörelsekapitalet.
 • Syftet med rörelsekapitalet och karaktären av rörelsekapitalcykeln.
 • Betydelsen av att upprätta en politik för kontroll av rörelsekapital.
 • De faktorer som måste beaktas vid hanteringen av varje del av rörelsekapitalet.

VAD INGÅR:

 • 18 timmars klassrumsbaserad träning
 • Apple iPad
Program taught in:
Engelska

See 131 more programs offered by London Business Training & Consulting »

Last updated September 28, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Apr. 24, 2019
Aug. 28, 2019
Duration
3 dagar
Heltid
Pris
1,635 GBP
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Apr. 24, 2019
Slutdatum
Apr. 26, 2019
Application deadline
Startdatum
Aug. 28, 2019
Slutdatum
Aug. 30, 2019
Application deadline
Startdatum
Nov. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Dec. 17, 2019
Slutdatum
Dec. 19, 2019
Application deadline

Apr. 24, 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Apr. 26, 2019

Aug. 28, 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Aug. 30, 2019

Nov. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Dec. 17, 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Dec. 19, 2019