Read the Official Description

Finansiell förvaltning inom den offentliga sektorn - Nivå 2

NYCKELINFORMATION

 • Kurskod: PS105B
 • Varaktighet: 1 vecka
 • Avgift: £ 2725

KURSPLAN

Kontant hantering

 • Skapa en kontant budget
 • Bestämning av optimal kontantbalans

Finansiell rapportering och analys: Förklaringen över nettotillgångar

 • Vilken information finns i redogörelsen för nettotillgångar?
 • Bokföringsprocessen
 • Principer som styr redovisningspraxis

Finansiell rapportering och analys: verksamhetsförklaringen

 • Vilken information finns i verksamhetsöversikten?
 • Redovisningsunderlag

Finansiell rapportering och analys: Fondnivån uttalanden

 • Statliga medel
 • Egna medel
 • Förvaltningsfonder

Financial Condition Analysis (FCA)

 • Vad är finansiell analys?
 • Bestämning av åtgärder i FCA
 • Identifiera eventuella varningstendenser av försämrat finansiellt tillstånd
 • Specificera förhållandet
 • Förklara förhållandet
 • FCA rapportskrivning

Målgrupp

 • Ekonomisk och budgetpersonal i regeringarna.
 • Någon som är intresserad av statsfinansiering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

 • Utveckla en kontant budget.
 • Bestäm en optimal kontantbalans.
 • Använd det optimala kassaflödet i beslutsfattandet för kontanthantering.
 • Förstå nyckelelement i redogörelsen för nettotillgångar.
 • Förstå bokföringsprocessen.
 • Använd informationen i redogörelsen för nettotillgångar i finansiell analys.
 • Förstå nyckelelement i verksamhetsförklaringen.
 • Förstå begreppet redovisningsbas.
 • Applicera informationen i verksamhetsberättelsen i finansiell analys.
 • Förstå användningen av medel i regeringar.
 • Förstå nyckelelement i fondnivåer.
 • Använd informationen i fondsnivådeklarationer i finansiell analys.
 • Vet vad finansiell analys är.
 • Bestäm åtgärder för att bedöma finansiella villkor.
 • Identifiera eventuella varningstrenden i ett försämrat finansiellt tillstånd.
 • Ange relationer i finansiell analys.
 • Förklara relationer i finansiell analys.
 • Skriv en ekonomisk analysrapport.

VAD INGÅR:

 • 30 timmars klassrumsbaserad träning
 • Apple iPad
Program taught in:
Engelska

See 131 more programs offered by London Business Training & Consulting »

Last updated September 28, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Mar. 11, 2019
Juli 8, 2019
Duration
1 vecka
Heltid
Pris
2,725 GBP
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Mar. 11, 2019
Slutdatum
Mar. 15, 2019
Application deadline
Startdatum
Juli 8, 2019
Slutdatum
Juli 12, 2019
Application deadline
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Nov. 11, 2019
Slutdatum
Nov. 15, 2019
Application deadline

Mar. 11, 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Mar. 15, 2019

Juli 8, 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Juli 12, 2019

Okt. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Nov. 11, 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Nov. 15, 2019