Läs den officiella beskrivningen

Finansiell redovisning - Nivå 2

NYCKELINFORMATION

 • Kurskod: AFB104B
 • Varaktighet: 1 vecka
 • Avgift: £ 2675

KURSPLAN

Företagsfinansiering

 • Aktiebolagens karaktär
 • Aktiekapital
 • Börsen
 • Venture kapital
 • Lånekapital och skuldebrev
 • Behållit vinst
 • Rapporteringskrav

Företagskonton

 • Resultaträkningen
 • Redogörelsen för förändringar i eget kapital
 • Redovisningen av finansiell ställning
 • Immateriella tillgångar
 • Återvinning av tillgångar
 • Resultaträkning
 • Bolagsstyrning

Kassaflödesanalysen

 • Källor av kassaflöde
 • Anläggningstillgångar och kassaflödesanalys
 • Förändringar i rörelsekapital
 • Skatt, ränta och utdelning
 • Vad ska man leta efter i ett uttalande om kassaflöden
 • Hantera kontanter

Tolkning av finansiella rapporter

 • Förhållande analys
 • Pyramiden av förhållanden
 • Sannolikhetsförhållanden
 • Likviditetsförhållanden
 • Kontroll av rörelsekapital
 • Rörelsekapitalcykeln

Kapitalstruktur och investeringsförhållanden

 • Kapital struktur
 • Investeringsförhållanden
 • Begränsningar av förhållande analys

Målgrupp

Denna bokföring är lämplig för:

 • De som vill förstå konsekvenserna av beslut som fattas över en rad finansiella redovisningsfrågor.
 • De som vill utveckla förmågan att analysera, tolka och ifrågasätta den bokföringsinformation som de kan stöta på i ett affärssammanhang.
 • De som vill förvärva en god uppskattning av redovisning och ekonomi för att kommunicera och lyckas i näringslivet.
 • Icke-redovisningspersonal som önskar en praktisk introduktion till grunderna för finansiell redovisning.

Lärandemål

När du har slutfört denna redovisningskrasch kurs kommer du att kunna förstå:

 • Aktiebolagets karaktär.
 • De viktigaste externa finansieringskällorna som finns tillgängliga för aktiebolag och deras egenskaper.
 • En börs roll.
 • Rapporteringskraven som ställs på bolagets styrelseledamöter.
 • Hur man förbereder ett resultaträkning och en sammanställning över totalresultatet för ett aktiebolag.
 • Hur man utarbetar ett redogörelse för finansiell ställning för ett aktiebolag.
 • Syftet med en redovisning av förändringar i eget kapital.
 • Betydelsen av tillförlitlig bolagsstyrning.
 • Den avgörande betydelsen av pengar till ett företag.
 • Skillnaden mellan vinst och kontanter.
 • Hur man förbereder en enkel redovisning av kassaflöden.
 • Vem använder finansiella rapporter och vad deras behov är.
 • Hur man beräknar och tolkar förhållanden som gör att du kan kommentera företagets lönsamhet, likviditet och effektivitet.
 • Hur man beräknar och tolkar förhållanden som gör att du kan kommentera företagets kapitalstruktur, avkastning på investeringar och prestanda.
 • Begränsningarna av förhållande analys.

VAD INGÅR:

 • 30 timmars klassrumsbaserad träning
 • Apple iPad
Program undervisas på:
Engelska

Se 131 fler kurser från London Business Training & Consulting »

Senast uppdaterad September 28, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Kontakt Skolan
Juni 3, 2019
Duration
1 vecka
Heltid
Pris
2,675 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Juni 3, 2019
Slutdatum
Juni 7, 2019
Sista anmälningsdag
Startdatum
Okt 14, 2019
Slutdatum
Okt 18, 2019
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Juni 3, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Juni 7, 2019

Okt 14, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Okt 18, 2019