finansiering för chefer

University of Chicago Booth School of Business

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

finansiering för chefer

University of Chicago Booth School of Business

Även mycket innovativa och kreativa chefer med utmärkta människor färdigheter måste rapportera sina resultat med hjälp av ekonomiska termer och begrepp. Detta program presenteras huvuddragen i modern finansiering från chefens synvinkel.

Syftet med detta seminarium är att hjälpa chefer, högre funktionella chefer, och andra icke-finansiella chefer fatta beslut som mätbart förbättrar sin personliga effektivitet och lönsamheten i sina organisationer. Programmet ger tillräcklig förtrogenhet med finansiell information så att chefer att tolka och bekvämt använda finansiella data i sina dagliga beslut.

Dessutom kommer det att utrusta deltagarna att kommunicera mer effektivt med finansiella specialister, inklusive finanschefer och controllers. Det är inriktat på användningen av finansiell information snarare än på dess beredning. Deltagarna kommer att utveckla färdigheter att förstå finansiella beslut som påverkar deras bolagens verksamhet och operativa mål. De kommer också att lära dig att analysera beslut som innebär kapitalstruktur, finansiering, utdelning, värderingar, förvärv och omstrukturering.


Under denna seminariet får du lära dig att:


- Förstå hur ekonomiska resultat av affärsmässiga beslut återspeglas i företagets finansiella rapporter.

- Kommunicera mer effektivt med den ekonomiska chefer i din organisation.

- Förbättra din ekonomiska ordförråd så att du bättre kan förstå och tolka finansiell information.

- Öka din förståelse av nuvarande analytiska metoder och tekniker.

- Användning finansiella informationen i ledningens beslutsfattande.

- Vässa dina kunskaper för att bedöma styrkor och svagheter av konkurrenterna genom att analysera deras årsredovisningar.

- Bedöma om det är önskvärt och värdet av investeringsprojekt, företagens tillgångar och hela företag (förvärv).

- Upprätta ekonomisk politik på ditt ansvarsområde.

- Diskutera aktuella ekonomiska problem med några av landets främsta finans fakultet.

- Förstå konsekvenserna av operativa besluten om ekonomiska resultat.


Vem bör delta


Ledande befattningshavare inom varje funktionellt ansvarsområde, från alla branscher, vars beslut har betydande ekonomiska konsekvenser, kommer att gynnas av denna kurs. I synnerhet kommer chefer inom områden som marknadsföring, försäljning, tillverkning eller konstruktion, samt chefer som har varit främjas genom dessa linjer hittar programmet nytta.

Detta program bygger på vår Finansiell analys för Icke finansiella Managers program. Man bör ha en solid kunskap om redovisning och finansiering, inklusive budgetering, resultaträkningar och balansräkningar, i syfte att dra nytta av denna kurs. Om du har frågor om vilken kurs skulle vara det mest värde för dig, vänligen kontakta oss innan du registrerar dig för ett program.


Ämnen Disposition


Bokslutskommuniké Analys och kassaflöde Forecasting

Finansieringsbeslut

Investeringsbeslut och värdeskapandeVaraktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Aug. 2019
Sept. 2019
Duration
Varaktighet
5 dagar
Deltid
Price
Pris
7,450 USD
Information
Deadline
Locations
Spanien - Madrid, Community of Madrid
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Storbritannien - London, England
Startdatum : Aug. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Amerikas förenta stater - Chicago, Illinois
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Amerikas förenta stater - Philadelphia, Pennsylvania
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Aug. 2019
Storbritannien - London, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Sept. 2019
Amerikas förenta stater - Chicago, Illinois
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Amerikas förenta stater - Philadelphia, Pennsylvania
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Spanien - Madrid, Community of Madrid
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan