Fotokurs och text

GrisArt Escuela Superior de Fotografía

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Fotokurs och text

GrisArt Escuela Superior de Fotografía

Vad är speciellt med kombinationen av en fotografisk bild med en text? I princip kommer förhållandet att bero på vilken typ av text och fotografier som visas samtidigt. Om vi ​​fokuserar på en konstnärlig nivå, vinner i uttrycksfullhet den nya produkten eller, tvärtom, orsakar förvirring? Vilka skillnader och likheter finns mellan dessa två sätt att uttrycka sig? Som Michel Tournier frågar, kombinerar fotografi och text inte kommer att vara som att försöka blanda vatten med eld? Egentligen kan vi intuitivt att de är båda så olika och så många gemensamma element som bröder. I varje fall är det meningen att det är en kurs i en uppsjö av fler frågor än svar, som det enda sättet att få förhållandet mellan dessa två uttrycksmedel är genom ett konstant ifrågasättande, bryta klichéer.

Tydligen är funktionen av bilden för att illustrera handlingen äger rum i texten, eftersom detta skulle förklara vad vi ser i det förra; Med andra ord, är bilden alltid presenteras som en rumslig konst, främre text, tidsmässiga teknik, där exponeringen sker, förklaring och berättelse. Utöver detta grundläggande komplementaritet relationer utvidgas i fråga om den fotografiska bilden på grund av sin speciella relation till verkligheten. Inte en bild är bara en riktig handling eller en litterär text bara fiktion. Dessutom, trots dess ursprung bildmässigt, börjar fotografering talar för att slutligen fokusera utrymme i tid; och denna uppfattning är det som fångade många författare sedan tillkomsten av daguerreotype.

Kursen kommer att starta i varje session, en serie jämförande koncept till transit konjunktioner av olika typer av fotografi och text, observera driften av samspelet i arbetet med olika författare. Grundläggande är det praktiska arbetet kommer att krävas för att deltagarna, i den meningen att de är inblandade i de frågor som tas upp och göra en serie korta praxis i och utanför klassrummet.

Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Varaktighet
1 månad
Deltid
Price
Pris
230 EUR
Information
Deadline
Locations
Spanien - Barcelona, Catalonia
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2019
Spanien - Barcelona, Catalonia
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan