GWO Grundläggande teknisk utbildning

Maersk Training

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

GWO Grundläggande teknisk utbildning

Maersk Training

Varför ska jag ta kursen?

GWO Basic Technical Training-modulerna riktar sig till kandidater som inte har tidigare erfarenhet av hydraulisk, mekanisk eller elektrisk. De kan också användas för att uppskilja kandidater som har kunskaper från andra områden som inte specifikt är vindkraftverk.
Efter fullbordandet av den fullständiga GWO Basic Technical Training (BTT) kommer delegaterna att ha en medvetenhet om hydrauliska, mekaniska och elektriska system, förbereda kandidater för att arbeta både på och offshore i vindkraftindustrin.

Kursinnehåll

GWO Basic Technical Training (BTT) är baserad på tre olika moduler: Mekanisk, Hydraulisk och Elektrisk. Alla moduler kan tas oberoende och i vilken ordning du önskar. Det rekommenderas dock att den mekaniska modulen tas som första modulen. Utbildningen är en blandning av teori och praktiska övningar. Varje modul innehåller ett skriftligt prov som måste godkännas med minst 70% korrekta svar för att passera modulen.

  • Boka GWO BTT - Mekanisk modul
  • Boka GWO BTT - Elektrisk modul
  • Boka GWO BTT - Hydraulisk modul
  • Boka GWO Basic Technical Training Package (Alla tre modulerna)

mål

Syftet med GWO Basic Technical Training är att ge delegaterna kunskaper och färdigheter för att utföra grundläggande mekaniska, elektriska och hydrauliska uppgifter, under övervakning av en erfaren tekniker, med hjälp av säkra arbetsmetoder och rätt PPE. Denna kurs ger inte delegaten en utbildad person som får utföra hydraulisk, mekanisk eller elektrisk arbete utan tillsyn.

Förkunskapskrav

Det finns inga förutsättningar för denna träning, men någon form av praktisk mekanisk eller elektrisk underhållsbakgrund skulle vara användbar.

Varaktighet

4,5 dagar

Deltagare

Maximalt 12

Giltighet

GWO Basic Technical Training (BTT) moduler är varaktiga kvalifikationer och därför gäller inte en validitetsperiod för dessa moduler. Detta bygger på antagandet att delegaten arbetar aktivt i en vindturbin miljö. Om det finns en förlängd frånvaro vid tillämpning av färdigheterna kan omskolning och omprövning krävas enligt nationell lagstiftning och företagspolicy

Kursplatser

  • newcastle
  • Esbjerg
  • Aberdeen
Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska


Senast uppdaterad September 26, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Okt. 2018
Nov. 5, 2018
Duration
Varaktighet
5 dagar
Price
Pris
2,200 GBP
Newcastle: 2220,00 GBP
Information
Deadline
Locations
Danmark - Esbjerg
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Storbritannien - Newcastle-under-Lyme, England
Startdatum : Okt. 2018
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Startdatum : Nov. 5, 2018
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Startdatum : Dec. 3, 2018
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Storbritannien - Aberdeen, Scotland
Startdatum : Aug. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Okt. 2018
Storbritannien - Newcastle-under-Lyme, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Nov. 5, 2018
Storbritannien - Newcastle-under-Lyme, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dec. 3, 2018
Storbritannien - Newcastle-under-Lyme, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Aug. 2019
Storbritannien - Aberdeen, Scotland
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Sept. 2019
Danmark - Esbjerg
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan