Läs den officiella beskrivningen

Grunderna för utbildningskursen - Eko-städer: Politik för hållbar energi

Halva världens befolkning bor nu i bebyggda områden, med cirka 60 miljoner människor som läggs till varje år. Denna snabba stadsutveckling leder till miljöförstöring och alltför stora krav på tjänster och infrastruktur. Energiförbrukningen har ökat drastiskt. För att ta itu med detta är det nödvändigt att utveckla hållbar stads energipolitik och bästa praxis inom effektiv markanvändning, transport, hållbara byggnader och hållbar utveckling övergripande.

Kursplan


• Tema 1: Begrepp och strategiska systemiska tillvägagångssätt för hållbar urbanisering


• Tema 2: Eco-restaurering i Korea: planering, tekniker och erfarenheter


• Tema 3: Hållbar stadsenergi: från koncept till politik, strategier och instrument


• Tema 4: Alternativ energi: förnybara kategorier, kostnader och deras konsekvenser


• Tema 5: Energiplanering och förvaltning för att hantera klimatförändringar

Målgrupp


Kursen riktar sig till politiker på hög nivå, stads- och samhällsledare som borgmästare och ledamöter, höga tjänstemän i staten och den privata sektorn från Asien.

Kursens mål


Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna:

• Förstå det senaste tänkandet om hållbarhet och miljöåterställning för städer


• Beskriv de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av energiförbrukningen


• Utveckla effektiva och hållbara lokala energiplaner och -policies som svar på miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar som städerna står inför.

Metodik


Föreläsningar, diskussioner, övningar, grupparbete och fältbesök. Deltagarna kommer att analysera energipolitiken i Korea och besöka en mängd olika miljöprojekt som genomförs på central- och lokalnivå, inklusive deltagande i samhällsprocesser, såsom Chonggye Eco Restoration Project i Seoul City och nya stadsprojekt. Deltagarna kommer att förbereda en individuell handlingsplan.

Datum: 1 april - 18 april 2019

Program undervisas på:
Engelska

Se 6 fler kurser från IHS, Institute For Housing and Urban Development Studies of Erasmus University Rotterdam »

Senast uppdaterad July 10, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Apr. 2019
Duration
3 veckor
Deltid
Pris
2,750 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Apr. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Apr. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Green Cities for Eco-efficiency (ECO)