Read the Official Description

Sport och sportevenemang har potential att påverka vårt samhälle på både positiva och negativa sätt. En idrottsförbunds eller organisations förmåga att balansera de ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna av deras verksamhet, inklusive evenemang som de är värd för, organiserar eller styr, är avgörande för deras framtida utveckling.

Nu mer än någonsin har idrottschefer och evenemangsarrangörer möjlighet att positivt utnyttja sport till gagn för samhället och därigenom bidra till deras organisations botten.

PROGRAMÖVERSIKT

I över två dagar ger SSE Open Module en förståelse för dagens utmaningar och möjligheter till hållbarhet i sporten. Denna förståelse kommer att förstärkas genom ett antal fallstudier, som erbjuder konkreta exempel på vilka ledande sportorganisationer som FIFA, Internationella olympiska kommittén och Internationella bilförbundet uppnår på detta område.

Deltagarna kommer också att få insikt i de bästa praxis som antagits av de amerikanska stora ligorna som NFL, NBA och MBL. Under båda dagarna kommer grupparbete och diskussioner att utmana de befintliga idén om hållbarhet inom idrott, med särskild inriktning på affärssituationen för hållbarhet samtidigt som man ställer krav på flera intressenter.

DATUM

4 och 5 april 2019

MÖTESPLATS

Synathlon
Unil Campus
Lausanne, Schweiz

DELTAGARAVGIFT

Avgiften inkluderar:

  • Kurs material
  • Daglig lunch
  • Avslutningscertifikat

Vem borde delta

Deltagare är professionella, deltidsanställda eller frivilliga chefer och arrangörer av internationella sportevenemang, samt personal från idrottsförbund, företags sponsorer och organisationsutskott som vill framgångsrikt integrera hållbarhet i evenemang för ytterligare konkurrensfördelar.

SPEAKERS

Den hållbara sporten

Klassstorlek: Ungefär 40-50 personer.

Program taught in:
Engelska

See 1 more programs offered by AISTS - International Academy of Sports Science and Technology »

Last updated February 9, 2019
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Mar. 2019
Duration
2 - 2 dagar
Heltid
Pris
960 CHF
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Mar. 2019
Slutdatum
Application deadline

Mar. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

AISTS Sustainable Sport & Events Open Module