Read the Official Description

Kursen ger dig en fördjupad kunskap och expertis som du behöver lyckas inom den offentliga sektorn. Utbildningsplanen är aktuell och relevant för marknadsplatsens krav, vilket ger en bra förutsättning för all analytisk förutsägelse av träningsbehov inom det angivna området. Ett anpassat förslag kan också ordnas, så att det passar träningsbehovet för ditt lag.

Vem ska delta?

Personer som är nya på personalområdet eller individer som har mer erfarenhet av mänskliga resurser men nyligen har övergått till den offentliga sektorn.

Kursplan

Offentlig sektor HR Basics

 • Förstå skillnaderna mellan den offentliga och privata sektorns HR-verksamhet
 • Laghistoria som har påverkat utvecklingen av den offentliga sektorns HR-funktion
 • Granskning av de stora lagar och förordningar som styr HR-verksamhet
 • Roller och ansvar för HR-personal i organisationer
 • Diskussion om typiska organisationsstrukturer
 • Användning av informationsteknik för att förbättra HR-verksamheten
 • Strategisk HR-verksamhet
 • Professionella HR-organisationer
 • Betydelsen av etik i HR

Jobbklassificering och kompensation

 • Tillämpliga lagar och förordningar som reglerar arbetsklassificering
 • Begrepp och principer för arbetsklassificering
 • Arbetsanalys tekniker
 • Klassificeringsprocesser
 • Metoder för att upprätta klassificeringsförhållanden
 • Betydelsen av klassificeringsstrategier för andra HR-discipliner
 • Översätt klassificering till ersättning
 • Betala för prestanda
 • Verkställande ersättning
 • Betydelsen av ersättningsstrategier till andra HR-funktioner

Rekrytering

 • Rollen av arbetskraftsplanering
 • Planera och utnyttja rekryteringsstrategier
 • Ledande rekryteringsstrategier
 • Långsiktiga rekryteringsstrategier
 • Betydelsen av bakgrunds- och referenskontroller
 • Förhandlingar med utvalda kandidater
 • Betydelsen av att utvärdera rekryteringsstrategier

Urval i den offentliga sektorn

 • Merit system överväganden
 • Typiska urvalsmetoder
 • Testutveckling och design
 • Testadministrationshänsyn
 • Scoringsmetoder
 • Användning av preferenspunkter
 • Användning och hantering av stödberättigande listor
 • Andra kvalificeringshänsyn

Arbets- och anställningsrelationer

 • Tillämpliga lagar och förordningar som reglerar arbetet / anställningsrelaterade aktiviteter
 • Förhandlingsenheter
 • Kollektiva förhandlingsmodeller
 • Former av kollektivavtal
 • Arbetsavbrott / stopp
 • Lagar och förordningar som påverkar kollektiva förhandlingar
 • Disciplinförfaranden
 • Rättsadministration och skiljeförfarande
 • Arbets- / ledningsrelationer

Anställningsförmåner

 • Fördelar terminologi
 • Typer, egenskaper och finansiering av förmåner
 • Urval och förhandlingar med leverantörer
 • Budget och kostnadskontroll
 • Tillämpliga lagar som styr förmånsplaner
 • Pensionsplaner
 • Betydelsen av förmånsstrategier för andra HR-funktioner

EEO och mångfald

 • Lagar som styr EEO och Diversity strategier
 • Regulatoriska / tillsynsorgan
 • EEO-koncept och arbetsgivarens policy
 • EEO-enhetliga riktlinjer och urvalspolitik
 • Diskrimineringsklagomål, utredningar och resolution
 • Rimligt boende
 • EEO-rapporter och övervakning
 • Betydelsen av mångfaldsprogram till andra HR-funktioner

Organisatorisk utveckling

 • Organisationskultur och förändringsstrategier
 • Personalutveckling
 • Prestationshantering
 • Progressiv disciplin och rådgivning och coaching
 • Tillämpning av organisationsutvecklingsstrategier för successionsplanering

Kursmål

Vid slutet av detta program kommer deltagarna att:

 • Har förstått skillnaderna mellan den offentliga och privata HR-verksamheten
 • Var medveten om lagar som har påverkat utvecklingen av den offentliga sektorns HR-funktion
 • Har granskat de stora lagar och förordningar som styr HR-verksamhet
 • Var medveten om HR-personalens roller och ansvar i organisationer
 • Har diskuterat typiska organisationsstrukturer
 • Var medveten om informationsteknik för att förbättra HR-verksamheten
 • Var medveten om strategisk HR-verksamhet
 • Var medveten om hur professionella HR-organisationer fungerar
 • Förstå betydelsen av etik i HR

Allmänna anmärkningar

 • Alla våra kurser kan underlättas som skräddarsydda in-house kurs.
 • Kursens varaktighet är flexibel och innehållet kan ändras så att det passar ett antal dagar.
 • När det gäller Open Enrollment Courses erbjuder vi våra kunder flexibiliteten att välja plats, datum och tid och vårt team av experter som sprids runt om i världen hjälper till att underlätta kursen.
 • Kursavgiften inkluderar facilitering, träningsmaterial, 2 kaffepauser, lunchbuffé och ett intyg om framgångsrikt avslutad utbildning.
 • GRATIS konsultation och coaching tillhandahålls under och efter kursen.
Program taught in:
Engelska

See 5 more programs offered by Zoe Talent Solutions »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Open Enrollment
Duration
3 - 10 dagar
Deltid
Heltid
Pris
3,975 USD
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum