Läs den officiella beskrivningen

HRM-strategier - Organisatorisk förmåga

NYCKELINFORMATION

 • Kurskod: HR101A3
 • Varaktighet: 3 dagar
 • Avgift: £ 1605

KURSPLAN

Organisationsutvecklingsstrategi

 • Organisationsutvecklingsverksamhet
 • Formulera och genomföra organisationsutvecklingsstrategi
 • Kulturändring

Strategi för mänskliga kapitalhantering (HCM)

 • Syftet med HCM
 • HCM-strategins roll
 • Kopplingen mellan HCM och affärsstrategi
 • Utveckla en HCM-strategi

Kunskapsstrategi

 • Processen för kunskapshantering
 • Källor och typer av kunskaper
 • Tillvägagångssätt för utvecklingen av strategier för kunskapshantering
 • Komponenter i en kunskapsstrategi

Målgrupp

 • HR direktörer
 • Chefer för HR funktioner
 • HR affärspartners
 • Senior HR-chefer, chefer, rådgivare och tjänstemän som vill bidra till utvecklingen och genomförandet av HR-strategin.
 • Chefer, ordförande, styrelseledamöter, bolagsledare, avdelningschefer och alla på högsta nivå i en organisation som är intresserad av att utveckla en djupgående kunskap om strategisk HRM.

Lärandemål

Efter genomförandet av dessa HR-workshops kommer du att kunna förstå:

 • Processen för att formulera och genomföra organisationsutvecklingsstrategi.
 • Betydelsen och betydelsen av human capital management (HCM).
 • Tillvägagångssätten till utvecklingen av kunskapshanteringsstrategier.

VAD INGÅR:

 • 18 timmars klassrumsbaserad träning
 • Apple iPad
Program undervisas på:
Engelska

Se 131 fler kurser från London Business Training & Consulting »

Senast uppdaterad September 28, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Aug. 6, 2019
Okt 2019
Duration
3 dagar
Heltid
Pris
1,605 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Aug. 6, 2019
Slutdatum
Aug. 8, 2019
Sista anmälningsdag
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Dec. 3, 2019
Slutdatum
Dec. 5, 2019
Sista anmälningsdag
Startdatum
Apr. 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Aug. 6, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Aug. 8, 2019

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Dec. 3, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Dec. 5, 2019

Apr. 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum