Läs den officiella beskrivningen

Handla om

MSP-kursen ger kunskap om MSP®-principer, styrningstema och transformationsflöden som definieras i MSP®-ramverket, en välrenommerad projekthanteringsstandard. De roller och ansvar som programförvaltningen förklarar i den här kursen kommer att öka din förmåga att engagera och möta dina kunders affärsbehov. Med denna träning kommer du att kunna demonstrera bättre programhanteringsförmåga, förbättrad anpassningsförmåga och flexibilitet när du arbetar i en flyktig, ständigt föränderlig programmiljö.

Programresultat

  • Skaffa relevant kunskap och kompetens som krävs MSP Foundation.
  • Utveckla en förståelse för hur projekten passar in i ett program.
  • Ha en fungerande kunskap om och visa ett starkt engagemang för programledningens principer och processer.
  • Utveckla ett lösningsorienterat tillvägagångssätt för riskreducering, problemlösning, kvalitetskontroll och intressenthantering.
  • Kunna definiera och styra en organisations programhanteringsstrategi.

Mer information på: https: // Convertas .org /

Program undervisas på:
Engelska

Se 34 fler kurser från Convertas »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Aug. 2019
Sept. 2019
Duration
5 dagar
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Jan. 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Aug. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Aug. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Jan. 2020