INNOVERA
Att leda
MARKNADER

Syften

 • Transmit och motivera begreppet innovation som en riktig inställning och som ett giltigt sätt att närma sig verkligheten.
 • Adresseinnovationsprojekt, med tanke på de variabler som är födda med att identifiera möjligheter och kundbehov.
 • Ledande innovationsprocesser inom en organisation, företag eller institution, politik och utformning och utvärdering av innovativa lösningar för att äntligen kunna genomföra dem i sina egna arbetsmiljöer.
 • Mobilisera testamenten och resurser för att förnya i produkter och tjänster, processer, organisationssystem och tillgång och marknadsutveckling.
 • Diagnostisera tillståndet av innovation i varje företag att utforma, genomföra och utveckla en företagskultur av innovation, påverkar alla delar av företaget som genererar produkter, tjänster, processer och / eller innovativa upplevelser.

mottagare

Chefer med minst erfarenhet av 3 år i ledande ställning, som syftar till att utveckla en kultur av innovation i företag för vilka de arbetar.

Läroplan

 • BORTOM FRAMTIDEN: DEN HÄR BUSINESS · 10:00.
 • Kreativitet, innovation och innovationskultur · 10:00.
 • Affärsmodeller för INNOVATION: Analys och formulerings · 10:00.
 • INNOVATION PROJEkTLEDNING · 10:00.
 • INNOVATION GENOM VÄRDE · 10:00.
 • Ledarskap och innovation arbetslag HÖG PRESTANDA · 10:00.
 • MODELLER AV INTÄKTER (vinst modeller) Innovativa · 10 am.
 • TÄNKANDE PÅ KEY DESIGN (designtänkande) · 10:00.
 • INNOVANDO MED INFORMATION TECHNOLOGIES · 10 am.
 • Finansiella nyckeltal och innovation · 10:00 analys.
 • Communication Management FÖR INNOVATION · 10:00.
 • Utvecklingsplanen för INNOVATION · 10:00.

Certifiering

University of California i Irvine - Förlängning och ADEN International Business School, tilldelas Specialisering Certificate i Business Innovation för att uppfylla kraven för programmet gemensamt.

(^) Fortsatt utbildningsbevis som inte involverar titel eller grad, skall utfärdas i USA.

Metodik

ADEN har utvecklat ett interaktivt lärande pedagogisk modell som kallas MODELL TRANSFER Perikles, som möjliggör överföring av kunskaper till arbetsplatsen med ett praktiskt förhållningssätt; utvecklat en interaktiv virtuell gemenskap med ett klassrum tillägg.

För att stärka retention och tillämpbarhet en digital och styrelse, baserat på matematiska modeller som gör det möjligt att uppleva och spela situationer inom näringslivet, där besluten fattas och deras inverkan kontrolleras på en intensiv användning av simulatorer är klar lekfull miljö.

Utvärderingsprogrammet består av flervalsfrågor tester i online-läge, integrativ fall och praxis med en simulator som är registrerad i den virtuella gemenskapen.

Programmet stöds av kompletterande litteratur skriven av lärare ADEN att deltagarna levererade.

Program undervisas på:
 • Engelska
 • Spansk

Se 7 fler kurser från ADEN Tegucigalpa »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2019
Feb 2020
Duration
120 Öppettider
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019, Feb 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019, Feb 2020