Det intensiva engelska programmet är utformat för att ge studenterna möjlighet att använda engelska socialt, för studier och för arbete. En färdighetsbaserad kursplan används där lyssning, talande, läsning och skrivning är lika vägt. Det finns tjugo timmars klasser som spridas över 10 (tio) veckor för att säkerställa att eleverna dra nytta av de totala timmarna per termin.

Curriculum

IEP: s läroplan är temabaserad och de flesta av avläsningarna, ordförråd och diskussioner är centrerade om veckans ämne. Men för detta finns det ett extra fokus på var och en av makrofärdigheterna: Läsa, skriva, lyssna och tala, samt en tydlig progression i grammatik via nybörjare / grundnivå till mellanliggande / övre mellanliggande till avancerade. Lärande sker både inom och utanför klassrummet. Klasser är små och studenter får individuell uppmärksamhet av erfarna handledare.

Antagning Krav

English_wood-kub-abc-kub-brev-48898

Minimikravet är slutförandet av gymnasiet eller gymnasiet. Studenter som inte har fullgjort gymnasiet kommer att utvärderas från fall till fall.

ANSÖKAN OM ANTAGNING

Studenter kan antingen ansöka ONLINE eller manuellt. Alla ansökningar måste fyllas i och skickas med en notiserad kopia av passets biodata sida, Skolan / Universitetsutskrifter och Avslutningsbevis.

Program undervisas på:
  • Engelska

Se 1 fler kurser från University of the South Pacific USP »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2019
Feb 2020
Duration
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019, Feb 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019, Feb 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum