Intensivt engelskprogram

Allmänt

Programbeskrivning

Vem är det här programmet för?

 • Studenter från hela världen som är minst 18 år gamla
 • Studenter som vill förbättra sin engelska så snabbt som möjligt
 • Studenter som vill ha ett intensivt program - 23 timmars undervisning per vecka
 • Studenter som vill förbättra deras läsning, skrivande, talande och lyssnande

När erbjuds kurserna?

Tre gånger per år - höst, vår och sommar

 • Höst: september till december - 14 veckor
 • Våren: januari till maj - 14 veckor
 • Sommar: juni till augusti - 7 veckor

Vad är placeringsprovet för det intensiva engelska programmet?

 • Placeringstestet har tre delar: ett skrivtest, iTEP-tentamen och en muntlig intervju.
 • Skrivtestet är en 30-minuters uppsats om ett allmänt ämne. Det är mycket lika med uppgift 2 på IELTS-examen och Oberoende uppgiften för iBT TOEFL.
 • ITEP-examen är ett test av lyssnande, grammatik och läsning. (OBS! Du tar bara grammatik-, lyssnings- och läsdelarna i testet).
 • Den muntliga intervjun är en 8-10 minuters konversation med två MEI fakulteter.

Vilka klasser kan jag ta på hösten eller våren?

 • Fem instruktionsnivåer - från nybörjare till avancerad
 • Läsa, skriva och grammatik - 5 gånger per vecka, 3 timmar per session
 • Lyssna och prata - 4 gånger per vecka, 2 timmar per session

Vilka klasser kan jag inte ta på sommaren?

 • Tre instruktionsnivåer - nybörjare, mellanliggande, avancerad
 • Integrerad engelska (alla färdigheter) - 4 gånger per vecka, 3,5 timmar per session
 • En extra klass - 2 gånger per vecka, 2 timmar per session
 • Valfria extra klasser - upp till 8 timmars undervisning per vecka
 • Scheman kan utformas så att det är gratis på fredag, lördag och söndag

Vilka extra klasser kan jag ta på sommaren?

 • Förberedelse för akademisk studie
 • presentationer
 • Ordförråd
 • Exam Preparation

Vad ska jag lära mig på hösten och våren?

När du kommer till MEI kommer du att få ett placeringstest för att bestämma din engelska nivå. Det finns fem nivåer under höst- och vårsemestrar: 001, 002, 003, 004 och 004C. Listorna nedan visar vad du kommer att lära dig att göra på varje nivå.

U MEI 001 - Början och början

Läsa, skriva, grammatik

 • Läs en början på minst 500 ord
 • Läs med 100 ord per minut
 • Läs med minst 70% förståelse
 • Gör enkla uttalanden och frågor
 • Använd skrivprocessen för att hitta idéer och skriva ett stycke
 • Skriv ett stycke på minst 5 meningar på 30 minuter

Lyssna och prata

 • Förstå ett val av lyssning på 2 till 3 minuter
 • Förstå och delta i enkla sociala situationer
 • Tala i 1 till 2 minuter om ett bekant, personligt ämne

U MEI 002 - Mellanprodukt I

Läsa, skriva, grammatik

 • Läs en mellanliggande text på minst 500 ord
 • Läs med 120 ord per minut
 • Läs med minst 70% förståelse
 • Använd skrivprocessen för att utarbeta en uppsats med tre stycken
 • Skriv en mängd korrekta meningsstrukturer
 • Skriv ett stycke på minst 7 meningar på 30 minuter

Lyssna och tala

 • Förstå ett lyssningsval på 3 till 5 minuter
 • Förstå och delta i olika sociala situationer
 • Ge en förberedd presentation på 2 till 4 minuter om ett välkänt ämne

U MEI 003 - Mellanprodukt II

Läsa, skriva, grammatik

 • Läs en text på mellannivå på minst 800 ord
 • Läs med 150 ord per minut
 • Läs med minst 70% förståelse
 • Använd skrivprocessen för att utarbeta en uppsats på 3 till 4 stycken
 • Använd modalitet, klausulstruktur och passiv röst
 • Skriv ett välbyggt uppsats med tre stycken på 50 minuter

Lyssna och prata

 • Förstå ett val på 5 till 10 minuter akademiskt lyssnande
 • Tala om en rad akademiska och icke-akademiska ämnen
 • Gör en välorganiserad 3 till 5 minuters förberedd presentation av ett socialt eller enkelt akademiskt ämne

U MEI 004 - Mellanprodukt III

Läsa, skriva, grammatik

 • Läs en text på låg avancerad nivå med minst 1000 ord
 • Läs med 200 ord per minut
 • Läs med minst 70% förståelse
 • Använd skrivprocessen för att utarbeta en uppsats på 4 till 5 stycken
 • Bättre kontrollmeningsstruktur och spända sekvenser
 • Skriv en välbyggd uppsats på 4 till 5 stycken på 50 minuter

Lyssna och prata

 • Förstå ett val av akademiskt lyssnande på 10 till 15 minuter
 • Delta effektivt i och leda en gruppdiskussion
 • Tala tydligt om en rad akademiska och icke-akademiska ämnen
 • Ge en välorganiserad 5 till 7 minuters beredd presentation om ett akademiskt ämne

U MEI 004C - Avancerat

Läsa, skriva, grammatik

 • Läs en avancerad text på minst 1500 ord
 • Läs med en hastighet på 250 ord per minut
 • Läs med minst 70% förståelse
 • Använd skrivprocessen för att utarbeta ett uppsats på 5 eller fler stycken
 • Konstruera skrivbitar i olika retoriska former
 • Skriv ett välbyggt uppsats på 5+ stycken på 50 minuter

Lyssna och prata

 • Förstå ett 15 till 20 minuters akademiskt lyssningsval
 • Delta effektivt i öppna akademiska taluppgifter
 • Tala med ständigt förbättrad tydlighet och förståelse
 • Ge en strukturerad 8 till 10 minuters förberedd presentation om ett välutforskat akademiskt ämne

Vad ska jag lära mig på sommaren?

Det finns tre intensiva nivåer under sommarsemesteret: 011, 012 och 013. Du tar också från 1 till 3 extra kurser (valfria). Listorna nedan visar vad du kommer att lära dig på varje nivå och i valfagen.

U MEI 011 - Elementär

Läsning

 • Läs en början på minst 350 ord
 • Läs med 70% eller bättre förståelse

Skrift

 • Skriv ett stycke på minst 5 meningar
 • Visa styckes enhet och sammanhållning

Lyssnande

 • Förstå huvudidéerna och vissa detaljer i ett 2 till 3 minuters lyssningsval om ett känt eller personligt ämne

Tala

 • Förstå och delta i enkla sociala interaktioner
 • Tala kort om bekanta, personliga ämnen

U MEI 012 - Mellanprodukt

Läsning

 • Läs en mellanliggande text på minst 500 ord
 • Läs med 70% eller bättre förståelse

Skrift

 • Skriv en enhetlig och sammanhängande uppsats med tre stycken
 • Utveckla ett ämne med ett tydligt påstående och stödjande bevis

Lyssnande

 • Förstå huvudidén och några detaljer i ett 5-minuters lyssningsval i ett socialt, enkelt akademiskt eller professionellt ämne

Tala

 • Delta i gruppdiskussioner om sociala, enkla akademiska eller professionella ämnen

U MEI 013 - Avancerat

Läsning

 • Läs en text på låg avancerad nivå på minst 800 ord
 • Läs med 70% eller bättre förståelse

Skrift

 • Skriv en enhetlig och sammanhängande uppsats med fem stycken
 • Avancera en avhandling med tydliga påståenden och relevant bevis

Lyssnande

 • Förstå huvudidén och de flesta detaljerna i ett 10-12 minuters lyssningsval i ett akademiskt eller professionellt ämne

Tala

 • Delta effektivt i gruppdiskussioner om en rad akademiska, icke-akademiska och professionella ämnen

Sommarval

Listorna nedan visar vad du kommer att göra i de extra lektionerna som erbjuds på sommaren.

Förberedelse för akademisk studie

 • Öva på läs- och skrivfärdigheter på universitetsnivå
 • Utveckla avancerade flytfärdigheter för akademiska ändamål
 • Öva på akademisk forskning
 • Lär dig att skriva starka, tydliga och övertygande artiklar
 • Lär dig att delta i den akademiska kulturen på ett amerikanskt universitet

iBT TOEFL-teststrategier

 • Förbered dig för den internetbaserade TOEFL-tentamen
 • Öva språket och akademiska färdigheter TOEFL kräver
 • Använd beprövade testtagningsstrategier för iBT TOEFL
 • Arbeta med de mest uppdaterade, realistiska TOEFL-övningstesterna
 • Identifiera specifika TOEFL-färdigheter du behöver för att förbättra och lära dig tekniker för att förbättra dessa färdigheter

IELTS Exam Preparation

 • Förbered dig för examen International English Language (IELTS)
 • Öva språket och akademiska färdigheter som IELTS kräver
 • Tillämpa beprövade testtagningsstrategier för IELTS
 • Arbeta med de mest uppdaterade, realistiska IELTS-praxistesterna
 • Identifiera specifika IELTS-färdigheter du behöver för att förbättra och lära dig tekniker för att förbättra dessa färdigheter

Fokusera på konversation

 • Lär dig språket och reglerna för engelska konversationer
 • Öva de roller du förväntas spela i samtal
 • Lär dig att använda de speciella signalerna som används i engelska konversationer
 • Utveckla din förmåga att uttrycka dig i vardagliga situationer
 • Få den övning du behöver för att bli en mer flytande talare

Fokusera på grammatik

 • Utveckla en högre nivå förståelse av engelska grammatik
 • Experimentera med olika stilar och grammatiska val
 • Fördjupa din kunskap om grammatik och idiomatiska uttryck
 • Förbättra din noggrannhet när du skriver och pratar i verkligheten
 • Identifiera ditt behov av korrigeringar och stilistisk utveckling

Ordförråd

 • Utveckla effektiva strategier för att göra nya ord till en del av ditt långsiktiga minne
 • Få en bättre förståelse för vad det betyder att "känna" ett ord
 • Använd källor online för att hjälpa dig förstå hur du använder nya ord
 • Ta reda på vilka ord som används ofta i akademiska texter
 • Spela roliga spel som främjar kunskap om ordförråd
Senast uppdaterad May 2020

Om skolan

Over the last 10 years, MEI has served more than 2,000 students from 77 different countries, representing 44 different languages. Fewer than 100 students are admitted every semester so that teachers c ... Läs mer

Over the last 10 years, MEI has served more than 2,000 students from 77 different countries, representing 44 different languages. Fewer than 100 students are admitted every semester so that teachers can work personally with you. You will be able to make friends easily with students from all over the world. The mission of the Maryland English Institute (MEI) is to provide English language instruction and assessment at the postsecondary level for speakers of other languages who wish to learn English for academic, professional, or personal reasons. Läs mindre