International Financial Reporting Standards (IFRS)

Allmänt

Programbeskrivning

International Financial Reporting Standards (IFRS) är världens mest tillämpade redovisningsstandarder. Över 120 länder behöver eller tillåter nu användning av IFRS. Över 7 000 offentliga företag i Europeiska unionen har följt IFRS sedan 2005. De flesta andra länder antingen antar IFRS eller har beslutat att konvergera sina nationella standarder med IFRS.

Denna femdagars kurs ger en noggrann och detaljerad översikt över alla stora tekniska IFRS-krav och innehåller illustrativa bokslut, fallstudier, exempel, täckning av de viktigaste IFRS och interaktivt deltagande från delegaterna. Utöver en översyn av nuvarande IFRS-standarder får kursdelegaterna också en uppdatering om de stora nya standarderna för intäkter, leasingavtal och finansiella instrument samt sannolika konsekvenser av deras antagande.

115495_InternationalFinancialReportingStandardsIFRS.jpg

mål

 • Identifiera de olika typerna av affärsmässiga tillgångar,
 • Beskriv strukturen och elementen i ett internt styrsystem,
 • Identifiera affärsrisker och initiera planer för att hantera dem på rätt sätt
 • Utveckla tillgångskontrollaktiviteter,
 • Förklara hur man effektivt genomför tillgångskontrollaktiviteter.

Vem ska delta

Kursen är utformad för chefer och anställda av små och medelstora företag, inklusive företagsägare, styrelseledamöter, aktieägare, styrelse, chefer och andra som hanterar eller kontrollerar affärstillgångar.

moduler

Dag 1

Introduktion till IFRS

 • Kort historia av IFRS
 • Begreppsram
 • Verkligt värdemätning (IFRS 13)

Innehållet i IFRS-bokslutet

 • Presentation av finansiella rapporter (IAS 1)
 • Kassaflödesanalys (IAS 7)
 • Redovisningsprinciper, förändringar i redovisningsestimat och fel (IAS 8)
 • Händelser efter rapportperioden (IAS 10)
 • Rörelsegrenar (IFRS 8)
 • Upplysningar om närstående (IAS 24)
 • Resultat per aktie (IAS 33)
 • Delårsrapportering (IAS 34)
 • Avvecklad verksamhet (IFRS 5)

Dag 2

Tillgångar

 • Varulager (IAS 2)
 • Fastighet, växt
 • Låneutgifter (IAS 23)
 • Immateriella tillgångar (IAS 38)
 • Investeringsfastigheter (IAS 40)
 • Nedskrivning av tillgångar (IAS 36)
 • Anläggningstillgångar som innehas för försäljning (IFRS 5)
 • Anläggningstillgångar

Dag 3

Skulder

 • Leasingavtal (IAS 17, SIC-27 och IFRIC 4)

Uppdatering av IFRS 16 Leasingavtal

 • Medarbetarförmåner (IAS 19)
 • Avsättningar, ansvarsförbindelser och ansvarsförbindelser (IAS 37)
 • Aktiebaserad ersättning (IFRS 2)

Dag 4

Finansiella instrument

 • Finansiella tillgångar och skulder, säkringar och derivat (IAS 32, IAS 39, IFRS 9)
 • Upplysningar om finansiella instrument (IFRS 7)

Inkomstskatt

 • Inkomstskatter (IAS 12)

Dag 5

 • Intäktsigenkänning
 • Intäkter (IAS 18, IFRIC 13 och 18)
 • Entreprenadavtal (IAS 11)
 • Intäkter från avtal med kunder (IFRS 15)
 • Utländska valutafrågor
 • Effekterna av förändringar i valutakurser (IAS 21)
Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

At CONVERTAS, we organize training courses in all areas of business including Management, HR Management, Marketing, Finance, Procurement and Logistics, targeting organizations, managers and employees. ... Läs mer

At CONVERTAS, we organize training courses in all areas of business including Management, HR Management, Marketing, Finance, Procurement and Logistics, targeting organizations, managers and employees. Whether in-house or public, training courses are organized with the highest qualified trainers. Läs mindre
Dubai , Abu Dhabi , london , istanbul , Kuala Lumpur + 4 Mer Mindre