Read the Official Description

mål

Analysera olika modeller, tekniker och verktyg för att planera, organisera och kontrollera lagernivåer i försörjningskedjan, med olika efterfrågesystem, granska effekterna av beslut om lönsamhet och företagskonkurrens.


Fördelar med programmet

 • Du kommer att få en global vision om effekten av lager i organisationen och i försörjningskedjan.
 • Skaffa kunskaper och färdigheter för att beräkna maximala och minsta lagernivåer för olika typer av produkter (säsong, tekniskt, lättfördärvligt, reservdelar, etc.).
 • Du kommer att vara medveten om kostnaderna för att hantera och kontrollera inventarier.
 • Du kommer att förvärva förmågan att förbättra lagernivåerna i ditt företag, samt beräkna säkerhetslagret för att höja servicenivån.
 • Du kommer omedelbart att kunna använda lagerverktyg och policy för att förbättra investeringar och lagerstyrning i olika marknadsmiljöer.
 • Du kan utvärdera ett inventeringssystem och föreslå förbättringar av det.
 • Du kommer att utveckla beslutsfattande möjligheter att välja det bästa lagerplaneringssystemet enligt kostnader, typ av efterfrågan och lönsamhet för verksamheten.
 • Du kommer att känna till olika verktyg för att bestämma lagernivåerna för produkter med konstanta, dynamiska och slumpmässiga krav.


Direkt till

Ansvarig för följande områden: lagerstyrning, logistik, distribution, lager, försörjningskedja, upphandling och leverans, kundservice.


Programmets innehåll

Seminariet i lagerhantering består av en modul, som totalt omfattar 40 timmars studier.

Modul 1. Seminarium om Advanced Inventory Management (40 timmar)

 • Introduktion till logistik och supply chain management.
 • Efterfrågan management.
 • Principer för prognoser.
 • Demand egenskaper.
 • Prognosmodeller.
 • Prognosfel åtgärder (MAD, MSE, MAPE).
 • Grundläggande principer för lagerhantering.
 • Resultatindikatorer i lager ledningssystem.
 • ABC-klassificering.
 • relevanta kostnader i lagerhantering.
 • Fastställande lagerpolitik (maximum och minimum) i produkter med låg variabilitet krav.
 • Tillämpning av volymrabatter.
Program taught in:
Spansk

See 127 more programs offered by Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial) »

Last updated October 29, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Mar. 2019
Jan. 2020
Duration
40 Öppettider
Deltid
Heltid
Pris
19,400 MXN
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Jan. 2020
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Feb. 2020
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Feb. 2020
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Mar. 2019
Slutdatum
Application deadline

Mar. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Jan. 2020

Location
Application deadline
Slutdatum

Feb. 2020

Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum