Kabinbesättning Attestering

Crew Academy

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Kabinbesättning Attestering

Crew Academy

Kursen omfattar all teoretisk och praktisk utbildning enligt EU 290/2012, bilaga V och bilaga 1 till del CC.

Allmän teoretisk kunskap om luftfarts- och luftfartsbestämmelserna omfattar alla delar som är relevanta för de uppgifter och uppgifter som krävs av kabinpersonalen.

Kommunikation med flygbesättning, inklusive kommunikationsteknik, gemensamt språk och terminologi. Under träning ska vikt läggas vid vikten av effektiv kommunikation mellan kabinpersonal.

En introduktionskurs om mänskliga faktorer (HF) inom flyg- och besättningsmedelshantering (CRM)

Passagerarhantering och kabinövervakning

Aero-medicinska aspekter och första hjälpen:

  • allmän instruktion om flygmedicinska aspekter och överlevnad
  • De fysiologiska effekterna av flygning med särskild tonvikt på hypoxi och syrebehov
  • grundläggande första hjälpen
  • akuta nödsituationer i samband med flygning och tillhörande första hjälpen
  • Användning av lämplig utrustning, inklusive första hjälpen, första hjälpen och nödläkemedel samt deras innehåll.
  • Praktisk kardiovaskulär återupplivningsutbildning
  • resa hälsa och hygien

Farligt gods enligt gällande ICAO tekniska instruktioner.

Allmänna säkerhetsaspekter inom luftfarten, inklusive medvetenhet om bestämmelserna i förordning (EG) nr 300/2008

Överlevnadsutbildning

Kursens varaktighet är 15 arbetsdagar.

href = "https://www.cacrewacademy.com

tel: 0035724323288

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
Crew Academy

Senast uppdaterad November 27, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Öppen antagning
Duration
Varaktighet
15 dagar
Heltid
Price
Pris
2,380 EUR
PRIS INKLUDERAR MOMS
Information
Deadline
Locations
Cypern - Larnaca, Larnaca
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Öppen antagning
Cypern - Larnaca, Larnaca
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Videoklipp

C A Crew Academy short version