Läs den officiella beskrivningen

Kursen omfattar all teoretisk och praktisk utbildning enligt EU 290/2012, bilaga V och bilaga 1 till del CC.

Allmän teoretisk kunskap om luftfarts- och luftfartsbestämmelserna omfattar alla delar som är relevanta för de uppgifter och uppgifter som krävs av kabinpersonalen.

Kommunikation med flygbesättning, inklusive kommunikationsteknik, gemensamt språk och terminologi. Under träning ska vikt läggas vid vikten av effektiv kommunikation mellan kabinpersonal.

En introduktionskurs om mänskliga faktorer (HF) inom flyg- och besättningsmedelshantering (CRM)

Passagerarhantering och kabinövervakning

Aero-medicinska aspekter och första hjälpen:

  • allmän instruktion om flygmedicinska aspekter och överlevnad
  • De fysiologiska effekterna av flygning med särskild tonvikt på hypoxi och syrebehov
  • grundläggande första hjälpen
  • akuta nödsituationer i samband med flygning och tillhörande första hjälpen
  • Användning av lämplig utrustning, inklusive första hjälpen, första hjälpen och nödläkemedel samt deras innehåll.
  • Praktisk kardiovaskulär återupplivningsutbildning
  • resa hälsa och hygien

Farligt gods enligt gällande ICAO tekniska instruktioner.

Allmänna säkerhetsaspekter inom luftfarten, inklusive medvetenhet om bestämmelserna i förordning (EG) nr 300/2008

Överlevnadsutbildning

Kursens varaktighet är 15 arbetsdagar.

href = "https://www.cacrewacademy.com

tel: 0035724323288

Program undervisas på:
Engelska
Crew Academy

Se 1 fler kurser från Crew Academy »

Senast uppdaterad November 27, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Öppen registrering
Duration
15 dagar
Heltid
Pris
2,380 EUR
PRIS INKLUDERAR MOMS
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

C A Crew Academy short version