Vid CAE tror vi att en kombination av Multi-Crew Cooperation (MCC) och Jet Orientation Course (JOC) i en 40-timmars kurs ger en bättre träningsgradient. Vårt kombinerade MCC / JOC-kurs erbjuder hela MCC- och JOC-kursinnehållet, men på en jämnare kurs.

Kursen uppfyller EASA-krav.

Kursplan

Kursens längd är cirka 15 arbetsdagar:

 • 2 dagar i klassrumsbaserad utbildning av mänskliga faktorer
 • 3 dagar klassrumsbaserad teknisk utbildning
 • 10 dagar (40 timmar) praktisk träning i en Boeing 737-400 eller CRJ200 simulator

Kursinnehåll

Kursinnehållet omfattar:

 • Kommunikation
 • Ledarskap och teamarbete
 • Situationsmedvetenhet (hot och felhantering)
 • Arbetsbelastning
 • Problemlösning och beslutsfattande
 • Övervakning och granskning
 • Task-sharing
 • Checklistahantering
 • Briefing Techniques
 • Flight Management
 • Användning av flyghanteringsdatorer
 • System Normal Operations
 • Onormala och akutoperationer
 • Miljö, Väder och ATC

Behörighetskrav

 • Håll en giltig och aktuell EASA Commercial Pilot-licens med en Multi-Engine Instrument Rating (MEIR)
 • Om du väntar på din licens måste du tillhandahålla ett certifikat för färdighetstest.
Program undervisas på:
 • Engelska

Se 4 fler kurser från CAE »

Senast uppdaterad Oktober 18, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Aug 2019
Duration
40 Öppettider
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Aug 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Aug 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum