Jaga av digital bildbehandling är avsedd för fotografiska tränings intressenter som vill behärska tekniken och digital postproduktion.

Dess gradvis utveckling säkerställer behärskning av grundläggande kunskap och praxis: teoretiska begrepp; utrustning och lämpliga program för att arbeta; precisa verktyg och tekniker för varje situation; avancerad retuschering och fotomontage; färghantering och trycktekniker.

Praxis, övervakas efter varje klass, ger studenter av glapp och kontroll i samband med de frågor förklaras. Fri tillgång till faciliteterna på skolan möjliggör maximal användning av de kunskaper som förvärvats.

Kursen har kontinuitet med kursen i Post Production och Efterbehandling.

Se 13 fler kurser från GrisArt Escuela Superior de Fotografía »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
8 månader
Deltid
Pris
1,400 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum