ACADEMICCOURSES

Sida 2 av 3, <small>Sök bland de 40 mest populära kurserna på Island 2021</small>

En kurs är studiet av ett visst ämne i ett bredare ämnesområde och är grunden för en examen. En typisk kursen ingår föreläsningar, utvärderingar och handledning.

Ett kännetecken för Island 's högre utbildning är en fyraårig kurs. Efter avslutad grundexamen, The University of Icleand har ofta stipendier för de studenter som kanske vill fortsatta studier till magister-och doktorsexamen. Den är baserad i Vesturbær, Reykjavik och grundades 1911.

Kurser 16-30 (av 40). Kontakta skolor direkt De mest populära kurserna på Island 2021

sökresultat funna Filter

Kurs i isländskt samhälle och miljö

University Centre of the Westfjords
Kurser
Aug 2021
<
Heltid
Engelska
Campusstudier

Kursen i isländskt samhälle och miljö utforskar sammanhanget mellan samhälle, politik, historia, ekonomi, miljö och naturresurser på Island med avseende på både land och hav. ...

Läs mer

Kurs i innovation och entreprenörskap

University Centre of the Westfjords
Kurser
<
Heltid
<
2 veckor
Engelska
Campusstudier

Under kursen i innovation och entreprenörskap får studenterna insikter om vikten av innovation och entreprenörskap för regional planering och hur det främjas i multinationella ...

Läs mer

Kurs i introduktion till regional geografi

University Centre of the Westfjords
Kurser
Aug 2021
<
Heltid
<
3 veckor
Engelska
Campusstudier

Kursen Introduktion till regional geografi introducerar geografiska perspektiv på regional utveckling och landsbygdssamhällen. Betoning läggs på förhållandet mellan människa o ...

Läs mer

Kurs i marin skyddad områdeshantering

University Centre of the Westfjords
Kurser
<
Heltid
<
2 veckor
Engelska
Campusstudier

Kursen i marin skyddad områdeshantering behandlar frågor, utmaningar och möjligheter relaterade till förvaltningen av kust- och marina resurser genom att fokusera på design, g ...

Läs mer

Kurs i marin förnybar energi

University Centre of the Westfjords
Kurser
14 Jun 2021
<
Heltid
<
2 veckor
14 Maj 2021
Engelska
Campusstudier

Denna kurs i marin förnybar energi ger en översikt över den marina förnybara energisektorn genom att fokusera på historien om marin utveckling av förnybar energi, miljöeffekte ...

Läs mer

Kurs i marin fysisk planering (MSP)

University Centre of the Westfjords
Kurser
15 Mar 2021
<
Heltid
<
2 veckor
Engelska
Campusstudier

Kursen är en fördjupad analys av MSP-processen (Marine Spatial Planning), som illustrerar mångfalden av möjliga resultat, utforskar specifika verktyg och tekniker och relatera ...

Läs mer

Kurs i maritim antropologi

University Centre of the Westfjords
Kurser
Aug 2021
<
Heltid
Engelska
Campusstudier

Kursen i maritim antropologi handlar om de sociala och kulturella dimensionerna av kustsamhällen genom antropologins lins. Kursen fokuserar på förhållandet mellan människor oc ...

Läs mer

Kurs i migration och befolkningsutveckling

University Centre of the Westfjords
Kurser
<
Heltid
<
3 veckor
Engelska
Campusstudier

Kursen i migration och befolkningsutveckling ger en översikt över teorier och forskning om migration och befolkningsutveckling ur perspektivet ekonomi, geografi och samhällsve ...

Läs mer

Kurs i framtiden: Arktiska kustscenarier

University Centre of the Westfjords
Kurser
Aug 2021
<
Heltid
<
2 veckor
Engelska
Campusstudier

Denna kurs Outlook to the Future: Coastal Arctic Scenarios är inriktad på olika framtidsscenarier för Arktis. Olika intressentgrupper, deras åsikter och intressen i Arktis kom ...

Läs mer

Kurs i föroreningar i kustarktis

University Centre of the Westfjords
Kurser
<
Heltid
<
2 veckor
Engelska
Campusstudier

Kursen Pollution in the Coastal Arctic introducerar studenterna till kemin relaterad till kontaminering i kustzonen. Kemiska interaktioner i gränsytan mellan hav, land och luf ...

Läs mer

Kurs i allmän politik

University Centre of the Westfjords
Kurser
Aug 2021
<
Heltid
<
2 veckor
Engelska
Campusstudier

Kursen i offentlig politik ger en översikt över regional- och landsbygdspolitiken ur ett globalt perspektiv. En särskild tonvikt ligger på skillnaden mellan top-down och botto ...

Läs mer

Kurs i regionalpolitisk utvärdering

University Centre of the Westfjords
Kurser
31 Maj 2021
<
Heltid
<
2 veckor
30 Apr. 2021
Engelska
Campusstudier

Kursen i Regional Policy Evaluation ger en översikt över begreppen, processerna och metoderna för policy och programutvärdering inom regionalpolitiken. Studenterna lär sig hur ...

Läs mer

Kurs inom sjöfart och offshore-aktiviteter i Arktis

University Centre of the Westfjords
Kurser
17 Maj 2021
<
Heltid
<
2 veckor
17 Apr. 2021
Engelska
Campusstudier

Minskningen av arktisk havsis skapar ökade möjligheter för offshore maritima industrier. Kursen använder utvecklingen i Arktis som en grund för att ge en tvärvetenskaplig intr ...

Läs mer

Kurs i sociologi för landsbygd och avlägsna samhällen

University Centre of the Westfjords
Kurser
Aug 2021
<
Heltid
<
2 veckor
Engelska
Campusstudier

Kursen i sociologi för landsbygd och avlägsna samhällen introducerar sociologiska perspektiv på landsbygden och avlägsna samhällen med tonvikt på den mångfacetterade spänninge ...

Läs mer

Kurs i hållbart vattenbruk

University Centre of the Westfjords
Kurser
19 Apr. 2021
<
Heltid
<
2 veckor
19 Mar 2021
Engelska
Campusstudier

Kursen i hållbart vattenbruk fokuserar på samspelet mellan vattenbruk och miljö med fokus på principer och begrepp relaterade till vattenbrukets ekologi. Olika vattenbrukssyst ...

Läs mer