ACADEMICCOURSES

Sida 2 av 12, <small>Sök bland kurser i Studier i management på deltid i Europa 2020/2021</small>

Kurser är akademiska kurser som undervisas av kvalificerade lärare och som är avsedda att öka studentens kunskaper inom ett visst område. Kurser varierar i fråga om längd, omfattning, innehåll och varaktighet.

På ett program i management lär studenterna sig viktiga affärsfärdigheter såsom kommunikation, självreflektion, planering och teambuilding. Många program fokuserar också på etik och kulturella skillnader på arbetsplatsen. Dessa teman hjälper ofta studenterna att förbereda sig på nybörjarjobb inom ledningen i diverse organisationer efter sina studier.

Europa är, enligt konvention, en av världens 's sju kontinenterna. Består den västligaste punkten i Eurasien, Europa brukar delas från Asien av vattendelaren av de Ural och Kaukasus, Ural floden, Kaspiska havet och Svarta havet, och de vattenvägar som förbinder Svarta och Egeiska havet.

Kurser 16-30 (av 179). Kontakta skolor direkt Bästa kurserna i Studier i management på deltid i Europa 2020/2021

179 Resultat i Studier i management, Europa Filter

Advanced Strategic Change Management

London Business Training & Consulting
Kurser
<
Heltid
<
8 dagar
Engelska
Campusstudier

Denna kurs för förändringshantering är lämplig för dem som är intresserade av organisatorisk förändring och dess förvaltning. Efter avslutad kurs kommer du att kunna förstå at ...

Läs mer

Avancerat strategiskt ledarskap

London Business Training & Consulting
Kurser
<
Heltid
<
10 dagar
Engelska
Campusstudier

Efter avslutad ledarskapsutbildning kommer du att kunna förstå att autentiskt ledarskap borde stödja någon form av effektivt ledarskap.

Läs mer

Avancerad strategisk upphandling

London Business Training & Consulting
Kurser
02 Nov 2020
<
Heltid
<
10 dagar
Engelska
Campusstudier

Efter avslutad kurs kommer du att kunna förstå rollen och betydelsen av upphandlingsfunktionen i värdekedjan.

Läs mer

Advanced Strategic Public Sector Management

London Business Training & Consulting
Kurser
<
Heltid
<
9 dagar
Engelska
Campusstudier

Efter avslutad kurs kommer du att kunna förstå: förvaltningen av de tjänster som tillhandahålls direkt av den offentliga sektorn - ekonomisk förvaltning, resultathantering, in ...

Läs mer

Ändra hantering

London Business Training & Consulting
Kurser
<
Heltid
<
4 dagar
Engelska
Campusstudier

Denna förändringshanteringsverkstad är lämplig för dem som är intresserade av organisationsförändringar och förvaltning. När du har avslutat denna förändringsutbildning, komme ...

Läs mer

Bolagsstyrning - Ägare, Aktieägare, Styrelse och Styrelse

London Business Training & Consulting
Kurser
09 Nov 2020
<
Heltid
<
5 dagar
Engelska
Campusstudier

När du har fullgjort styrelsens utbildning, kommer du att kunna förstå: skillnaden mellan aktieägare och intressenter de olika olika intressegrupperna En översikt över hur akt ...

Läs mer

Utveckling av bolagsstyrningskoder

London Business Training & Consulting
Kurser
03 Nov 2020
<
Heltid
<
4 dagar
Engelska
Campusstudier

Efter genomförandet av denna företagschef kurs kommer du att kunna förstå: de viktigaste faktorerna som påverkar utvecklingen av bolagsstyrningskoder; De viktigaste utveckling ...

Läs mer

Utveckling av bolagsstyrning

London Business Training & Consulting
Kurser
02 Nov 2020
<
Heltid
<
5 dagar
Engelska
Campusstudier

Efter genomförandet av denna företagsstyrningsutbildning kommer du att kunna förstå: de olika huvudteorier som ligger till grund för utvecklingen av bolagsstyrning, vara medve ...

Läs mer

Grupputveckling

London Business Training & Consulting
Kurser
<
Heltid
<
3 dagar
Engelska
Campusstudier

Efter genomförandet av dessa ledarskapsverkstäder kommer du att kunna: bemyndiga andra; bemyndiga dig själv; engagera andra effektivt diagnostisera och underlätta lagutvecklin ...

Läs mer

HRM-strategier - Organisationsförmåga

London Business Training & Consulting
Kurser
<
Heltid
<
3 dagar
Engelska
Campusstudier

Efter genomförandet av dessa HR-workshops kommer du att kunna förstå: processen att formulera och genomföra organisationsutvecklingsstrategi; betydelsen och betydelsen av huma ...

Läs mer

Interpersonell kompetensutveckling

London Business Training & Consulting
Kurser
<
Heltid
<
4 dagar
Engelska
Campusstudier

Efter genomförandet av denna interpersonella färdighetskurs kommer du att kunna: bygga stödjande relationer även när du ger negativ feedback, undvik försvar och missbekräftels ...

Läs mer

Ledarskap i praktiken - Nivå 1

London Business Training & Consulting
Kurser
<
Heltid
<
5 dagar
Engelska
Campusstudier

När du har slutfört denna ledarskapsverkstad, kommer du att kunna förstå: en av de tidigaste tillvägagångssätten för ledarskapet - egenskapsförfarandet; hur ledarna beter sig ...

Läs mer

Ledarskap i praktiken - Nivå 2

London Business Training & Consulting
Kurser
<
Heltid
<
5 dagar
Engelska
Campusstudier

Efter avslutad kurs kommer du att kunna förstå: autentiskt ledarskap borde stödja någon form av effektivt ledarskap; den delikata naturen hos förhållandet mellan ledare och an ...

Läs mer

Management Färdigheter Utveckling

London Business Training & Consulting
Kurser
<
Heltid
<
5 dagar
Engelska
Campusstudier

Efter genomförandet av dessa ledningskurser kommer du att kunna: bygga upp stödjande relationer även när du levererar negativ feedback, Undvik försvar och missbekräftelse i in ...

Läs mer

Upphandling - Kärnkoncept

London Business Training & Consulting
Kurser
02 Nov 2020
<
Heltid
<
5 dagar
Engelska
Campusstudier

Efter avslutad kurs kommer du att kunna förstå: rollen och betydelsen av upphandlingsfunktionen i värdekedjan; de viktigaste uppgifterna och ansvaren för inköp; de olika rolle ...

Läs mer