Read the Official Description

Kvalitetshanteringssystem, verktyg och tekniker - Nivå 1

NYCKELINFORMATION

 • Kurskod: OPM107A
 • Varaktighet: 1 vecka
 • Avgift: £ 2625

KURSPLAN

Kvalitetsstyrningssystem

 • Utvecklingen av standarder för kvalitetsledningssystem
 • ISO 9000-serien av standarder: en översikt
 • Implementeringsriktlinjer för ISO 9001
 • Kvalitetsledningssystemets bedömning och registrering

Integrerade Management Systems

 • ISO 9001 / ISO 14001 matrisen
 • Interlänkade system
 • EFQM-modellen
 • De viktigaste integrationsproblemen
 • En integrerad system för hanteringssystem

Verktyg och tekniker: En översikt

 • Välja verktyg och tekniker
 • Grundläggande kvalitetskontrollverktyg - checklistor, flödesschema, checkark, tabelldiagram och histogram, grafer, Pareto-analys, orsak-och-effekt-diagram, brainstorming och scatterdiagram
 • Management tools-relations diagrammetoden, affinitetsdiagrammetoden, systematisk diagrammetod, matrisdiagram, matrisdataanalysmetod, processbeslutsprogramdiagram och pildiagrammetod
 • Institutionell ändamålsanalys och misstagssäkerhet

Kvalitetsfunktionstilldelning

 • Förstå kundernas behov
 • QFD-vägen: de viktigaste stegen
 • Implementera kundbehov i produkt- och processdefinition
 • Svårigheter i samband med QFD
 • Implementering av QFD

Sex Sigma

 • Vad betyder sex sigma?
 • Sex sigma förutsättningar
 • Sex sigma kärnelement
 • Strukturerade problemlösande tillvägagångssätt
 • Framgången av sex sigma

Målgrupp

 • Chef, chefer, chefer och avdelningschefer som vill spela en större roll för att bestämma kvalitetspolitiken inom sina organisationer.
 • Ledande ledamöter som vill skapa den strategiska dialogen, organisationsmiljön, atmosfären, värderingarna och beteendet där total kvalitetsledning (TQM) kan nå sin potential.
 • De som vill skapa en organisationskultur där varje person i varje avdelning är helt engagerad i att förbättra sin egen prestation och är dedikerad till att uppfylla sina interna kunders behov och framtida förväntningar.
 • Medel- och första linjeledning som vill spela en nyckelroll för att sätta principerna för TQM på plats i den skarpa delen av organisationen.
 • Industrialists
 • Företagskonsulter

Lärandemål

Efter avslutad kvalitetsrevisorkurs kommer du att kunna förstå:

 • Ett kvalitetsstyrningssystem som ett nyckelbyggande block i en organisations tillvägagångssätt för TQM.
 • Det grundläggande syftet med ett kvalitetsstyrningssystem och utvecklingen av kvalitetssystemstandarder.
 • ISO 9000-serien av kvalitetsstyrningssystemsstandarder, inklusive genomförandeproblem och riktlinjer, bedömnings- och registreringsprocessen och deras fördelar och konsekvenser.
 • Integrerade managementsystem (IMS) när det gäller kvalitet, miljö och arbetshälsa och säkerhetshantering.
 • Kopplingar mellan ISO 9001 och ISO 14001 - de integrerade och anpassade tillvägagångssätten, och några av de vanliga problemen.
 • Grundläggande verktyg för kvalitetskontroll och hanteringsverktyg.
 • Institutionell ändamålsanalys och misstagssäkerhet.
 • Konceptet och metodiken för kvalitetsfunktionstilldelning (QFD).
 • Byggandet av Quality House, och planering, organisation och förvaltning av QFD-projekt.
 • Fördelarna och fallgroparna i QFD, och riktlinjer för effektiv användning.
 • Konceptet med sex sigma för att förbättra prestanda av nyckelprocesser, produktivitet och kvalitet och samtidigt minska kostnaderna.

VAD INGÅR:

 • 30 timmars klassrumsbaserad träning
 • Apple iPad
Program taught in:
Engelska

See 131 more programs offered by London Business Training & Consulting »

Last updated September 27, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Maj 13, 2019
Sept. 9, 2019
Duration
1 vecka
Heltid
Pris
2,625 GBP
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Maj 13, 2019
Slutdatum
Maj 17, 2019
Application deadline
Startdatum
Sept. 9, 2019
Slutdatum
Sept. 13, 2019
Application deadline
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2020
Slutdatum
Application deadline

Maj 13, 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Maj 17, 2019

Sept. 9, 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Sept. 13, 2019

Okt. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Jan. 2020

Location
Application deadline
Slutdatum