Kvalitetshanteringssystem, verktyg och tekniker - Nivå 2

London Business Training & Consulting

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Kvalitetshanteringssystem, verktyg och tekniker - Nivå 2

London Business Training & Consulting

Kvalitetshanteringssystem, verktyg och tekniker - Nivå 2

NYCKELINFORMATION

 • Kurskod: OPM107B
 • Varaktighet: 1 vecka
 • Avgift: £ 2675

KURSPLAN

benchmarking

 • Företagsbakgrund
 • Varför benchmarking?
 • Framgångsfaktorer
 • Svårigheter och fallgropar
 • Viktiga lektioner

Business Process Re-engineering

 • Tillvägagångssätt som används i BPR
 • Principerna för BPR
 • Risker och fördelar med BPR
 • Genomförande av BPR
 • BPR metodik

Lag och lagarbete

 • Lagens roll i kontinuerlig förbättring
 • Typer av lag
 • Utvärdering av lag
 • Lagtävling
 • Riktlinjer för att utveckla effektiva team

Självbedömning, modeller och kvalitetsutmärkelser

 • Kvalitet, TQM och excellence
 • Prismodeller
 • Självbedömningsprocessen
 • Succesfaktorer för självbedömning
 • Svårigheter med självbedömning

TQM genom kontinuerlig förbättring

 • utvecklingen
 • "Old" och "new" kvalitetshantering
 • Betydelsen av kvalitet
 • TQM: en kontinuerlig process
 • Mätning av framsteg mot TQM
 • TQM-frågor som måste beaktas i framtiden

Målgrupp

Denna kvalitetssäkringskurs är lämplig för:

 • Chefsjurister, direktörer och avdelningschefer som vill spela en större roll för att bestämma kvalitetspolitiken inom sina organisationer.
 • Ledande ledamöter som vill skapa den strategiska dialogen, organisationsmiljön, atmosfären, värderingarna och beteendet där total kvalitetsledning (TQM) kan nå sin potential.
 • De som vill skapa en organisationskultur där varje person i varje avdelning är helt engagerad i att förbättra sin egen prestation och är dedikerad till att uppfylla sina interna kunders behov och framtida förväntningar.
 • Medel- och första linjeledning som vill spela en nyckelroll för att sätta principerna för TQM på plats i den skarpa delen av organisationen.
 • Industrialists
 • Företagskonsulter

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer du att kunna förstå:

 • Historik och huvudtyper av benchmarking.
 • De viktigaste stegen i en formell benchmarking process.
 • Konceptet, historien och utvecklingen av affärsprocessens re-engineering (BPR), och hur den kompletterar TQM.
 • Fördelarna och potentiella problem med BPR.
 • Så här ställer du in ett BPR-projekt.
 • Användningen av lag och lagarbete i TQM.
 • Funktionsegenskaperna hos projektlag, kvalitetskretsar och kvalitetsförbättringslag.
 • Hur man säkerställer lag är både aktiva och effektiva.
 • Kvalitetsutmärkelser och självbedömning och dess roll i utvecklingen av TQM.
 • Olika sätt att bedriva självbedömning mot en Business Excellence Model.
 • Nya utmaningar för kvalitetshanteringsdisciplinen.
 • Betydelsen av kvalitet.
 • TQM som en kontinuerlig process.
 • Mätning av framsteg mot TQM.
 • TQM-frågor som organisationer måste uppmärksamma om de ska uppnå kvalitetsstandard i världsklass.

VAD INGÅR:

 • 30 timmars klassrumsbaserad träning
 • Apple iPad
Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska


Senast uppdaterad September 27, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Jan. 21, 2019
Maj 20, 2019
Duration
Varaktighet
1 vecka
Heltid
Price
Pris
2,675 GBP
Information
Deadline
Locations
Storbritannien - London, England
Startdatum : Jan. 21, 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Jan. 25, 2019
Startdatum : Maj 20, 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Maj 24, 2019
Startdatum : Sept. 16, 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Sept. 20, 2019
Startdatum : Okt. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Jan. 21, 2019
Storbritannien - London, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Jan. 25, 2019
Maj 20, 2019
Storbritannien - London, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Maj 24, 2019
Sept. 16, 2019
Storbritannien - London, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Sept. 20, 2019
Okt. 2019
Storbritannien - London, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan