Läs den officiella beskrivningen

Management Essentials Essentials - Nivå 2

NYCKELINFORMATION

 • Kurskod: IT102B
 • Varaktighet: 1 vecka
 • Avgift: £ 2675

KURSPLAN

Sociala medier informationssystem

 • Vad är ett informationssystem för social media (SMIS)?
 • SMIS för att främja organisationsstrategin
 • Ökande socialt kapital
 • Hantera riskerna med sociala medier
 • Var tar sociala medier oss?

Business Intelligence Systems

 • Hur använder organisationerna affärsinformationssystem (BI)?
 • De tre primära aktiviteterna i BI-processen
 • Använda datalager och data mars för att skaffa data
 • Tre tekniker för behandling av BI-data
 • Alternativen för publicering av BI

Informationssystemutveckling

 • Vad är systemutveckling?
 • De fem faserna i systemutvecklingslivscykeln (SDLC)
 • Uppnå systemdefinition
 • Användarnas roll i kravfasen
 • Designa de fem komponenterna
 • Genomföra en IS
 • Uppgifterna för systemunderhåll
 • Problem med SDLC

Informationssystemhantering

 • Funktioner och organisation av IS-avdelningen
 • Hur planerar organisationer att använda IS?
 • Fördelar och nackdelar med outsourcing
 • Användarrättigheter och ansvar

Informationssäkerhetshantering

 • Målet med IS-säkerhet
 • Hur stor är datorns säkerhetsproblem?
 • Svara på säkerhetshot
 • Tekniska skyddsåtgärder
 • Datasäkerhet
 • Mänskliga skyddsåtgärder
 • Svara på säkerhetshändelser

Målgrupp

Denna MIS-utbildning är lämplig för:

 • De som vill bedöma, utvärdera och tillämpa framväxande informationssystem (IS) -teknik till företag.
 • De som vill spela en aktiv roll i systemutveckling för att skapa en IS som uppfyller deras behov.
 • De som behöver lära sig att anställa IS för att uppnå sina arbetsuppgifter.
 • De som vill använda IS för att uppnå sina affärsstrategier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

 • Utvärdera de potentiella fördelarna med sociala medier informationssystem till organisationer.
 • Uppskatta användningen av affärsintelligenssystem.
 • Differentiera nyckelelementen i informationssystemutveckling och förstå rollsystemutvecklingen spelar i MIS.
 • Illustrera funktioner och implementeringstekniker för informationssystem i organisationer och hur dessa system hanteras.
 • Demonstrera en förståelse för den avgörande rollen som informationssäkerhetshantering spelar inom organisationer och dess roll mest MIS-aktiviteter.

VAD INGÅR:

 • 30 timmars klassrumsbaserad träning
 • Apple iPad
Program undervisas på:
Engelska

Se 131 fler kurser från London Business Training & Consulting »

Senast uppdaterad September 28, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Kontakt Skolan
Sep 16, 2019
Duration
1 vecka
Heltid
Pris
2,675 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 16, 2019
Slutdatum
Sep 20, 2019
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Sep 16, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sep 20, 2019