Läs den officiella beskrivningen

Marknadsföring

NYCKELINFORMATION

 • Kurskod: MPRS101B
 • Varaktighet: 1 vecka
 • Avgift: £ 2625

KURSPLAN

Ny Proposition Development and Innovation

 • Produktnivåer
 • Klassificera produkter
 • Produktsortiment, linje och blandning
 • Produktlivscykler
 • Utvecklingsförslag för produkter och tjänster
 • Serviceutveckling
 • Antagningsförfarandet
 • Diffusionsteori

Pris- och kundvärdesbeslut

 • Priselasticitet i efterfrågan
 • Begreppet pris och kostnad
 • Förhållandet mellan prissättning och propositionella kostnader
 • Prissättningshantering

Konfigurera Marketing Communications Mix

 • Välja rätt verktyg
 • Marknadsföringskommunikationsmeddelanden
 • Medierna
 • Andra marknadsföringsmetoder och metoder
 • Integrerad marknadskommunikation

Digital och social media marknadsföring

 • Utveckling av internet
 • Utveckling av sociala medier
 • Digital marknadsföringskommunikation
 • Crowdsourcing
 • Juridiska och etiska överväganden

Branding Decisions

 • Hur varumärken fungerar: föreningar och personligheter
 • Märkesnamn
 • Typ av varumärke
 • Branding strategier
 • Hur man bygger märken
 • Brand co-creation
 • Sector branding
 • Brand equity

Målgrupp

 • Kommunikationschefen
 • Marknads- och kommunikationsdirektörer, chefer, chefer och personal.

Lärandemål

Efter avslutad kurs på kurschefen kommer du att kunna förstå:

 • Olika nivåer av ett förslag.
 • Olika typer av produktförslag och specifika begrepp som rör hanteringen av produkter, inklusive produktlivscykeln.
 • Förhållandet mellan produkt- och tjänsteutbud och produkttjänstspektrum.
 • Processer och problem i samband med innovativa nya propositioner.
 • Hur nya propositioner antas av marknader.
 • Begreppet priselasticitet i efterfrågan.
 • Pris, och dess förhållande till kostnader, kvalitet och värde.
 • Hur kunder uppfattar pris.
 • Prissättningsstrategier och hur man prissätter nya erbjudanden.
 • Kostnads-, konkurrent-, efterfrågan- och värdeorienterade metoder för prissättning.
 • Hur prissättningen fungerar i företags-till-företag-inställningen.
 • Den roll och konfigurationen av marknadsföringskommunikationsblandningen.
 • Egenskaper för vart och ett av de primära verktygen, meddelandena och media.
 • Kriterier som ska användas för att välja rätt kommunikationsmix.
 • Det förändrade marknadskommunikationslandskapet.
 • Principer och problem i samband med integrerad marknadsföringskommunikation.
 • Digital marknadsföring och social media marknadsföring.
 • Hur digitalisering förändrar marknadsföringspraxis.
 • Viktiga tekniker inom digital marknadsföring och marknadsföring av sociala medier.
 • Hur utövare mäter effektiviteten i marknadsföring av social media.
 • Crowdsourcing och hur det kan utnyttjas för marknadsföring.
 • Egenskaper och huvudtyper av varumärken och branding.
 • Sätt i vilka varumärken arbetar genom föreningar och personligheter.
 • Hur varumärkesutveckling har utvecklats genom att använda relationella och medskapande perspektiv.
 • Hur märken kan byggas.
 • Huvudfrågor i samband med branding i tjänster, B2B, interna och globala sammanhang.
 • Frågor och aktiviteter som hör samman med varumärkets eget kapital och varför branding är viktigt för marknadsföringsmeddelanden.

VAD INGÅR:

 • 30 timmars klassrumsbaserad träning
 • Apple iPad
Program undervisas på:
Engelska

Se 131 fler kurser från London Business Training & Consulting »

Senast uppdaterad September 28, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Kontakt Skolan
Juni 3, 2019
Duration
1 vecka
Heltid
Pris
2,625 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Juni 3, 2019
Slutdatum
Juni 7, 2019
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 30, 2019
Slutdatum
Okt 4, 2019
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Juni 3, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Juni 7, 2019

Sep 30, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Okt 4, 2019