Mikrokreditförvaltning

Allmänt

Programbeskrivning

Mikrokredit innebär tilldelning av små lån till företagare eller hantverkare som inte kan få tillgång till konventionella banklån. Mikrokrediter växer speciellt i utvecklingsländer, där det tillåter att uppfylla mikroprojekt, främja aktiviteten och skapa välstånd.

Mikrokrediter övas också i industriländer.

Kursen är att tillhandahålla den välbehövliga plattformen för att dela erfarenheter bland beslutsfattare, banker och företagsutvecklingsbyråer för att utveckla behovsbaserade kreditsystem för mikroföretagarnas utveckling. Det kommer att ge en välbehövlig plattform för att dela erfarenheter och därigenom utveckla behovsbaserade kreditordningar för ekonomisk empowerment av ungdomar.

115501_MicrocreditManagement.jpg

mål

 • Identifiera och förstå kreditbehoven hos olika stratum i samhället så att relevanta system kan utvecklas
 • Bedöm mikroföretagens kreditbehov och utforma en lämplig mekanism för att tillgodose dessa behov.
 • Utarbeta medel för effektiv kreditleverans och återhämtning
 • Formulera strategier som skulle öka kreditflödet till de fattiga och säkerställa hållbarhet
 • Utveckla ett övervakningssystem för korrekt utnyttjande av finansiering
 • Diskutera begreppen och principerna för mikrokrediter
 • Bedöm mikrokreditens tillstånd i sina respektive länder
 • Undersök framgångsrika mikrokreditmodeller
 • Rekommendera policyer och regler som underlättar tillgången till finansiella tjänster.

Vem ska delta

Kursen riktar sig till tjänstemän på hög nivå och mellan nivåer och professionella från regeringen, den privata sektorn och det civila samhället. I synnerhet de som ansvarar för att utforma mikrokreditprogram, genomföra och utvärdera dem och samordna externt stöd eller annat bistånd.

moduler

Dag 1

 • Ungdom och Små
 • Utvecklingsekonomi, skapande av mikroföretag
 • Möjlighet att bygga för initiering av små och medelstora företag
 • Kapacitetsbyggande för kreditleverans och återhämtning

Dag 2

 • Branchless och Mobile Banking
 • Finansiell analys
 • Finansiella instrument
 • Hitta källor
 • Intern kontroll och bedrägeribekämpning

Dag 3

 • Mikrokrediter och jordbruk
 • Mikrokrediter och finansiell liberalisering
 • Mikrokrediteringsmetoder
 • Politik, reglering och övervakning

Dag 4

 • Riskhantering
 • Ägarskap och styrning
 • Prestandaövervakning och rapportering
 • Sociala och miljömässiga problem
 • Strategiska partnerskap

Dag 5

 • Framgångsrika mikrokreditmodeller
 • Hållbarhet för mikrokrediter
 • Kvinnor och mikrokrediter
 • Ungdomsarbetslöshet och mikrokrediter
Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

At CONVERTAS, we organize training courses in all areas of business including Management, HR Management, Marketing, Finance, Procurement and Logistics, targeting organizations, managers and employees. ... Läs mer

At CONVERTAS, we organize training courses in all areas of business including Management, HR Management, Marketing, Finance, Procurement and Logistics, targeting organizations, managers and employees. Whether in-house or public, training courses are organized with the highest qualified trainers. Läs mindre
Dubai , Abu Dhabi , london , istanbul , Kuala Lumpur + 4 Mer Mindre