Kursen tar en djupgående bild av hur man gör rätt åtgärder för att hantera medarbetare, åtgärder som är huvudsakligen objektiv. Det beskriver också hur man genomför effektiva prestationsbedömningsmöten och betonar vikten av coaching som ett sätt att förbättra prestanda.

Kursen kombinerar teoretiska och praktiska metoder för att leverera innehåll. Deltagare förväntas rollspel prestationsbedömning möten och coaching sessioner.

115503_PerformanceManagementWorkshop.jpg

mål

 • Definiera prestationshantering, dess mål och olika ansvarsområden
 • Ange huvudfaser i en prestationshanteringscykel och hur man hanterar var och en för optimala resultat
 • Utveckla materiella och immateriella prestationsåtgärder
 • Skapa affärsbaserade mål, inklusive "SMART" -mål, åtgärder och nyckeltal (KPI)
 • Definiera coaching och lista de 5 stegen för att genomföra optimala coachningar
 • Genomföra effektiva prestationsbedömningsmöten
 • Identifiera sätt att belöna och erkänna anställda

Vem ska delta

Teamledare, chefer, affärspartners och line mangers som hålls ansvariga för organisationens och dess anställdas prestationer.

certifiering

Convertas är en HR Certification Provider Provider, i Human Resource - International ™ (SPHRi) ™ som stöder HR-proffs för att uppnå sin potentiella och förvärvande (SPHRi) ™ -certifiering.

moduler

Dag 1: Prestationshantering

 • Definition av prestationshantering
 • Mål för prestationshantering
 • Påverkan av dålig prestanda på en organisation
 • Nyckelord och användningsområden
 • Den årliga prestationscykeln - översikt
 • Ansvar för prestationshantering
 • Delad förvaltningsmodell
 • Misstag i prestationshantering

Dag 2: Upprättande av effektiva mål

 • Cascading visionen, uppdraget och strategierna
 • Påverkan av kritiska framgångsfaktorer på prestanda
 • De tre typerna av prestandakriterier
 • Viktiga resultatområden - definition och exempel
 • Key Performance Indicators (KPI) - Definition och egenskaper - Måttenheter
 • Skillnad mellan mål och mål
 • Att sätta mål i målen "SMART" sätt
 • Mätning av semi-tangible faktorer och kompetenser - Beteendeindikatorer - Kunskapsnivå
 • Företagsvärden - deras betydelse

Dag 3: vikten av coaching

 • Vad är coaching?
 • Coaching ansvar
 • Fördelar med bra coaching
 • Fokus och syfte med coaching
 • Viktiga coachningsförmågor
 • Fem steg med coaching för optimal prestanda
 • Rollspel: Underlättar en coaching session

Dag 4: Ledande effektiva prestationsbedömningar

 • Planering av prestationsbedömningar
 • Genomförande av effektiva utvärderingsmöten - Börja mötet - Diskutera utvärderingen: En fördjupad syn - Sluta mötet
 • Roller av chefer och anställda
 • Vanliga bedömningsfel

Dag 5: Uppföljning efter prestationsbedömningsmöte

 • Procentandel av tid som används för prestationshantering
 • Bekräftar god prestation
 • Sätt att erkänna anställda
 • Tekniker för prestationsdiagnos
 • Kategorier av prestationsproblem och möjliga orsaker
 • Systemfaktorer kontra enskilda faktorer
 • Prestationsförbättringsplanering
Program undervisas på:
 • Engelska

Se 34 fler kurser från Convertas »

Senast uppdaterad Maj 27, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Öppen registrering
Duration
5 dagar
Heltid
Pris
3,995 USD
Moms för en fem dagars workshop hålls en konferenslokal i Dubai, inklusive certifikat, lunch och kaffepauser.
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum