Läs den officiella beskrivningen

Handla om

Kursen gör att du kan omvandla dig själv och din HR-avdelning till en affärspartner som kan leverera resultat och mervärde till din organisation.

Kursen är baserad på senaste forskning och bästa praxis relaterade till personalhantering. Det ger nya erfarenheter och exempel till deltagare, såväl som insikter och förståelse för vad som gör en framgångsrik HR-affärspartner. Kursen använder en integrerad blandning av träningsmetoder, bland annat föreläsningar, fallstudier, gruppaktiviteter och delningsupplevelse. Deltagarna kommer att gå igenom olika HR-strategier, utforma nyckelindikatorer och identifiera de kompetenser som krävs för att HR ska lyckas som affärspartner. Kursen avslutas med en bedömning av kursdeltagarna för att bevisa sin förståelse för programmaterialet. Genomgången av bedömningen ger dem rätt att erhålla sina intyg om färdigställande.

Programresultat

  • Demonstrera en grundlig förståelse för HRs karaktär som ledningsfunktion
  • Lista alla HR-funktioner och ansvar och identifiera deras bidrag till organisatorisk framgång
  • Skapa en HR-strategi som är anpassad till den övergripande organisationsstrategin
  • Mäta HR-bidrag till bottenlinjen i både vinst- och ideella organisationer
  • Bedöm effektiviteten hos personalresursfunktionen genom att använda "SMART" Key Performance Indicators
  • Demonstrera hur en kompetensram kan öka HR-funktionens effektivitet
  • Ange kärnkompetensen för en HR-professionell.

Mer information på: https: // Convertas .org /

Program undervisas på:
Engelska

Se 34 fler kurser från Convertas »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Öppen registrering
Duration
5 dagar
Heltid
Pris
3,995 USD
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum