Accademia di Comunicazione treåriga grafiska designkurs, en av de första inom området för visuell kommunikation i Italien, har idag en lång tradition och en uppvisning av prestigefyllda nationella och internationella priser tilldelade studenterna för sina projekt. Dessutom har kursen också förmånen att ha utbildat flera generationer grafiska designers omedelbart uppskattat för kvaliteten på deras förberedelser och deras erfarenhet. Många är nu ägare till egna professionella studior och vissa har lyckats etablera sig utomlands.

Faktum är att kursen, nästan uteslutande, syftar till att förvärva en mängd praktiska erfarenheter som gör det möjligt för deltagarna att bland annat skapa en slutlig presentationsportfölj. De möjligheter som arbetsmarknaden erbjuder, som arbetar både som frilanspersonal och som medarbetare av byråer eller studier, måste beslagtagas på det mest effektiva sättet. I den meningen är presentationen av en bra portfölj det första steget mot en professionell väg full av tillfredsställelser. För detta ändamål kännetecknas kursen av en betydande närvaro av praktiska övningar som stöds av en mer klassisk undervisningsmetodik, enligt "bottega" -filosofin som ett verktyg för snabb professionell tillväxt, effektiv och rik på erfarenheter inom området.

De discipliner som tas upp under treårsperioden syftar till att undersöka och fördjupa alla applikationsområdena Visual Communication, från den mest traditionella och rik på historien till de som idag är mest intressanta för innehåll och marknadsutsikter.

Den grafiska formgivarens, med den italienska definitionen av Graphic Designer, är idag ett mycket komplicerat yrke men samtidigt extremt stimulerande. Ansökningsområdena är alltid det visuella språket, även om de sätt på vilka meddelandena förmedlas har utvecklats och förändrats kraftigt tack vare digitala media. Därför är grafisk design professionell inte bara expert på visuella språk, utan också direktör för kommunikationsstrategier baserade på tecknet, som uttrycks på fysiska medier, på reella platser eller virtuella miljöer.

För sin historia och kvaliteten på träningsmetoden har kursen erhållit beskydd av den italienska konstdirektörsklubben.

De färdigheter som förvärvats i denna kurs är certifierade av regionen Lombardiet och är giltiga på EU-nivå inom den europeiska kvalitetsramen för permanent lärande (EQF)

Studieplan

1: a året

Reklam TV | Konstriktning | Grundläggande design | Kreativt koncept | Digital media 1 | Geometrisk design | Grundläggande datavetenskap Fotografi 1 | Illustrator | InDesign | Märke och företagsbild 1 | Mind design | Photoshop | Konsumentpsykologi | Biografhistoria | Konsthistoria 1 | Reklamhistoria 1 | Grova tekniker | Färgteori.

2: a året

4 kurser i Art direction med 4 olika Creative Directors Förberedelser 1 | Skapa digitala tidningar för iPads och tabletter Digitala medier 2 | Fotografi 2 | Grafisk mobil | Märke och företagsbild 2 | Marknadsföring | Audio videoredigering Förpackning 1 | Avancerad Photoshop | Datorteknik | Konsthistoria 2 | Reklamhistoria 2 | Layout tekniker | Webdesign 1 | Wordpress.

Workshop with Companies, som som samtalare marknadsföring proffs, PR, kreativ reklam.

Tredje året

Efterverkningar | Förberedelser 2 | Kreativ produktion | Fotografi 3 | Redaktionell grafik | Grafisk Design Brief | Infographic | Förpackning 2 | Avancerad Photoshop | Postproduktion 3D | Social media kreativitet | Besökande professor workshop | Webbdesign 2.

Under det tredje året deltar studenterna i nationella och internationella tävlingar, som arbetar med verkliga projekt för offentliga organ och ideella organisationer. De arbetar också i verkstäder med verkliga företag, som har samtalspartner som produktledare, konton, kreativ och public relationsexperter.

Steg efter kurserna

Praktikplatserna, som planeras i slutet av varje kurs, ska först och främst betraktas som en period för att perfekta sin egen formation och för det andra som en möjlig möjlighet till framtida arbete. Av dessa två anledningar bestäms praktiken inte automatiskt på grundval av redan existerande avtal med förbeställda antal företag, men förutsätter att varje år en särskild och exakt begäran från bolaget görs med avseende på vilken studenterna är förhandlade av Akademin, skickad till urvalsintervju och vald av samma företag. Det är därför inte bara läroplanen och den garanti som Akademin ger till företaget, men vad den enskilda studenten under intervjun kommer att kunna visa med avseende på deras förmågor och sättet att presentera sig, vilket kommer att avgöra valet av företaget självt. .

Accademias åtagande att organisera "ad personam" praktikplatser som förnyas varje år utan att någonsin ge automatiseringar av fasta avtal, syftar till att uppmuntra möjligheten att i slutet av praktikperioden kommer studenten att bekräftas med ett kontrakt.

Genom att delta i denna treåriga doktorandkurs kan du arbeta som:

  • Grafisk formgivare
  • digital
Program undervisas på:
  • Italienska

Se 3 fler kurser från Accademia di Comunicazione »

Senast uppdaterad September 29, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Okt 2019
Duration
3 år
Heltid
Pris
- Inkomster band
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum