Read the Official Description

Handla om

Kursen kommer att ge deltagarna de nödvändiga färdigheter som krävs för att planera sina projekt genom att skapa projektomfattningsdeklarationer och projektarbete fördelningsstrukturer. Deltagarna kommer dessutom att kunna utveckla nyckeltal för att övervaka och kontrollera projektschema och budget. Kursen syftar också till att hjälpa deltagarna att utvärdera genomförbarheten av sina projekt genom att tillämpa kapitalbudgetteringsteknik. Slutligen planerar deltagarna att effektivt planera intressenternas engagemang och hantera sina förväntningar.

Kursen använder en blandning av interaktiva tekniker, som korta presentationer av konsulten och deltagarna och psykometriska bedömningar. Kursen innehåller också ett antal gruppövningar och fallstudier följt av plenarmöten.

Programresultat

  • Planera projekt med hjälp av arbetsförklaringen och arbetsfördelningsstrukturen (WBS).
  • Planera projektaktiviteter och bygga projektnätverksmodellen.
  • Beräkna projektbudgetar och schemalägga variationer med hjälp av Earned Value (EV) tekniker.
  • Välj rätt projekt med hjälp av kapitalbudgetteringsteknik.
  • Förhålla sig till projektets intressenter genom bättre förhandlings- och kommunikationsförmåga

Mer information på: https: // Convertas .org /

Program taught in:
Engelska

See 34 more programs offered by Convertas »

Last updated April 21, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Aug. 2019
Sept. 2019
Duration
5 dagar
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2020
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Aug. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum

Jan. 2020