Läs den officiella beskrivningen

Den Redovisning Certifikat uppfyller ett av de viktigaste kraven för studenter som vill ta auktoriserad revisor (CPA) undersökning. Detta certifikat kommer också att ge dig en solid redovisning grund för att tjäna andra referenser, såsom Certified Management Accountant (CMA), Chartered Financial Analyst (CFA), certifierad internrevisor (CIA) och Certified Financial Planner (CFP).

Den 1 januari 2014 finns nya pedagogiska CPA licensieringen krav.

Obligatoriska kurser inkluderar:

Principer för Redovisning och rapportering (4 poäng)

Utforska redovisning och rapportering begrepp och metoder som används i den dagliga verksamheten. Undersöka användningen av de ekonomiska resurserna, liksom de skyldigheter och verksamhet finansiella enheter. Lär dig använda finansiell information för att analysera den finansiella hälsan och prestandan hos ett företag.

Principer för Managerial Accounting (4 poäng)

Kartlägga bestämmelser och användning av redovisningsinformation från chefer inom organisationer. Förstå att fatta välgrundade affärsbeslut som stöder ekonomisk förvaltning och kontroll. Bland ämnena finns: kostnad beteende, budget och planering, variansanalys, resultatmätning och prissättning.

Intermediate Accounting I (4 hp)

En fördjupad granskning av redovisningsmiljön och typen av bokföringsuppgifter. Lär dig tid värdet av pengar och grundläggande tolkning av finansiella rapporter med fokus på hur företag står för tillgångar: kontanter, kundfordringar, varulager, materiella, immateriella tillgångar och långfristiga investeringar. Förutsättning: Principer för Redovisning och rapportering eller motsvarande

Intermediate Accounting II (4 poäng)

Undersöka hur företag står för skulder och eget kapital konton, inklusive kortfristiga och långfristiga skulder, leasing, pensioner, skatter, tillskjutet kapital, balanserade vinstmedel och personaloptioner. Ytterligare teman är vinst per aktie, ett kassaflödesanalysen, redovisningsförändringar och felkorrigeringar. Förutsättning: Intermediate Accounting I eller motsvarande

Revision (4 poäng)

Kartlägga ändamål, förväntningar och ansvar oberoende offentliga revisorer. Bland ämnena finns: revisionsprocessen, rättsligt ansvar, etik, samplingsteori, bevis, standarder, intern kontroll och rapportering. Förutsättning: Principer för Redovisning och rapportering eller motsvarande.

Skatteredovisning (4 poäng)

Undersök hur man bestämmer federal och delstatlig inkomstskatt ansvar för individer, företag och partnerskap. Bland ämnena finns: arkivering avkastning, betala skatt, bidrag, skatte lagar, rättslig prövning och aktuella frågor.

Regeringen och icke-vinstdrivande redovisning (2 poäng)

Läs redovisningsprinciper och praxis i samband med statliga och lokala myndigheter och icke-vinstdrivande enheter, inklusive sjukhus, högskolor, religiösa grupper och sociala serviceorganisationer. Bland ämnena finns: fond redovisning, grundläggande finansiell analys och uttalanden, skatteskulder, budget och planering, samt krav regulatoriska rapportering.

Program undervisas på:
Engelska

Se 3 fler kurser från University of Redlands »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Jan. 2020
Duration
22 månader
Deltid
Pris
10,270 USD
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Jan. 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Jan. 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum