SFI / TRI

Skies Airline Training

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

SFI / TRI

Skies Airline Training

Kursen SFI / TRI (syntetisk flyginstruktör och typbehörighetsinstruktör) är utformad för att ge lärarstuderna en bra kunskap om undervisningen i undervisning och lärande, att skapa en realistisk träningsmiljö och att utveckla sin egen pedagogik och samtidigt ta hänsyn till piloter från olika kulturer och bakgrund. Syftet är att ge bästa möjliga förutsättningar för utbildning av framtida instruktörer på respektive flygplans typ.

Kursinnehåll

Teoretisk utbildning - 35 timmar

 • Undervisa och lära
 • Teknisk teoretisk kunskapsinstruktion

PRAKTISK (FLYT) UTBILDNING - 10/12 TIMER

 • Modul 1: 10 timmar i FFS (normalt 3 sessioner)
 • Modul 2: Min 2 timmar i FFS (normalt 1 session)

Obs! Modul 2 gäller endast för TRI-studenter

Kursens längd

Total kursperiod: 12 dagar

Ingångskrav

Allmänna behörighetskrav:

 • Godkänd typbehörighet på tillämplig flygplans typ
 • För SFI; innehar eller har hållit CPL, MPL eller ATPL
 • För TRI; Giltig CPL, MPL eller ATPL

Behov för flygupplevelse för SFI:

Minsta 1500 timmar flygtid i ett flygplan med flera piloter Avslutade simulatorkursen för det flygplan som gäller för SFI-värdet. Har slutfört kompetenskontrollen för utfärdandet av den specifika typen av luftfartygstyp på en FFS som representerar den typ som gäller, inom de 12 månader som föregår ansökan. och dessutom för en SFI (A) eller SFI (PL) har:

Minst 1500 timmar flygtid som pilot på flerpilotflygplan eller drivlift, enligt vad som är tillämpligt.

Avslutad som observatör, minst 12 månader före ansökan.

3 ruttsektorer på flygplattformen av den aktuella flygplanstypen eller 2 linjeorienterade flygträningsbaserade simulatorsessioner som utförs av kvalificerade flygbesättningsmedlemmar på flygplattformen av den aktuella typen. Dessa simulator sessioner ska innehålla 2 flygningar mellan 2 olika flygplatser med en varaktighet av minst 2 timmar vardera och tillhörande preflight.

Behov för flygupplevelse för TRI:

Minsta 1500 timmars flygtid i ett flygplansflygplan Avslutat inom de tolv månader som föregår ansökningsdagen, minst 30 ruttsektorer, inklusive start och landning som befälhavare eller copilot på tillämplig flygplans typ eller liknande typ som överenskommits av myndigheten, varav högst 15 branscher kan slutföras i en flygsimulator.

kursinnehåll

DEL 1 - LÄRDNING

 • Inlärningsprocessen
 • Undervisningsprocessen
 • Utbildningsfilosofier
 • Tekniker för tillämpade instruktioner
 • Studentutvärdering och testning
 • Utbildningsprogram och utveckling
 • Mänskliga prestationer och begränsningar som är relevanta för flyginstruktioner
 • Faror som är inblandade i simulering av systemfel och fel i flygplanet under flygningen
 • Utbildningsadministration

DEL 2 - TEKNISK TEORETISK

 • Uppdatering av flygteknikens tekniska kunskaper på tillämplig typ
 • Förberedelse av teknisk lektionsplan
 • Utveckling av tekniska teoretiska färdigheter

DEL 3 - SYNTHETISK FLYG INSTRUKTION

 • Hur man använder simulatorn på ett tillfredsställande sätt
 • Hur man undervisar flygplan skriver specifika ämnen i simulatorn
 • Hur man ger relevant feedback till studenterna i simulatorn och i sammanställningarna
 • Lärande instruktionsmetoder från högra sätet (icke standard sits)
Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska


Senast uppdaterad March 12, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Varaktighet
12 dagar
Information
Deadline
Locations
Sverige - Stockholm, Stockholm County
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2019
Sverige - Stockholm, Stockholm County
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan