Read the Official Description

Detta program är för studenter vars pedagogiska mål är en kandidatexamen i näringslivet. Det förbereder eleverna för att överföra till ett fyraårigt college program i företagsekonomi. Hela programmet finns på Utica och Rom campus. Två High School matematik kurs eller motsvarande, plus ett år av laboratorievetenskap krävs.

Mål & Resultat

Mål 1 För att förbereda studenterna för att ange en institution för högre utbildning

 • Utexaminerade överföring till en högre läroanstalt med lämpligt antal SUNY generella utbildningar

Mål 2 För att förbereda studenterna att samverka effektivt inom ett mångsidigt företagspopulationen

 • Studenterna kommer att interagera på ett effektivt sätt inom en heterogen studentkår befolkning genom att fylla samarbetsprojekt

Mål 3 för att förbereda studenten att kommunicera effektivt

 • Studenterna kommer att kommunicera på lämpligt sätt med lärare och kamrater genom skriftliga eller muntliga uppgifter
 • Studenterna kommer att visuellt och grafiskt kommunicera genom presentationer och / eller projekt

Mål 4 Att utbilda studenter för att lösa affärsproblem

 • Eleverna kommer att demonstrera användningen av datorer som problemlösning och kommunikationsverktyg
 • Studenterna ska analysera och lösa redovisningsproblem

Mål 5 Att introducera studenterna till en rad internationella affärsscenarier

 • Studenterna kommer att visa förståelse för globala frågor som rör företag

Mål 6 Att ha eleverna förstå att affärsbeslut är baserade på systematiska processer såsom bokföringssystem, MIS, och ekonomiskt sätt att tänka

 • Studenterna kommer att kunna sammanfatta, rapportera och tolka ekonomiska data
 • Eleverna kommer att känna igen språket för företag
 • Studenterna kommer att belysa möjligheten att lokalisera och analysera data
 • Eleverna kommer att använda den vetenskapliga metoden för att lösa affärs och ekonomiska problem

Mål 7 Att förbereda eleverna för att visa informationskompetens

 • Eleverna kommer att använda traditionella och moderna informationstekniken
 • Eleverna kommer att identifiera, tillgång, och på lämpligt sätt använda auktoritativa informationskällor

Första terminen

 • ED100 College Seminar 1,0
 • AC115 Redovisning 3,0
 • EN101 English 1: Sammansättning 3.0
 • IS101 datorer och samhälle 3,0
 • Matematik Valfri 4.0
 • PEXXX Idrott Valfri 0,5

Andra semester

 • AC116 Managerial Accounting 3,0
 • BM115 Prin av Macroeconomics 3.0
 • EN102 English 2: Idé och värderingar 3,0 Lit
 • Matematik Valfri 4.0
 • Kärn GE Social Science 3.0
 • PEXXX Idrott Valfri 0,5

Tredje terminen

 • BM110 Prin av Micro 3,0
 • BM120 Prin of Marketing 3,0
 • Kärn GE Naturvetenskap 4,0
 • GE Social Science 3.0
 • Begränsad Valfri 3,0
 • PEXXX Idrott Valfri 0,5

Fjärde terminen

 • AC131 Business Law en 3,0
 • MA110 Elementär Statistik 3,0
 • Kärn GE Naturvetenskap 4,0
 • Begränsad Valfri 3,0
 • Begränsad Valfri 3,0
 • PEXXX Idrott Valfri 0,5
Program taught in:
Engelska

See 5 more programs offered by Mohawk Valley Community College »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Sept. 2019
Duration
4 terminer
Heltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum