Keystone logo
Cypern

Studera Akademisk kurs i Cypern 2024

Ändra valuta

Grundläggande månatlig levnadskostnad

 • Hyr i delad lägenhet

  567
 • Andel av verktyg

  60
 • Internetabonnemang

  34
 • Lokal transport

  40

Prov livsstil kostnad

 • Snabbmatskombo

  7
 • Biobiljett

  10
 • Pint lokalt öl

  3

Visa krav

Vilken typ av visum behöver du?

Visa namn

Student visum

Pris och valuta

EUR 40

Avgifterna för studentvisum varierar och kan vara cirka 40 EUR. Avgifterna kan komma att ändras.

Vem kan ansöka om visum?

Kandidater som är EU-medborgare kan komma in på Cypern som besökare. Vid ankomsten till utbildningsinstitutionen måste de lämna in ett antal dokument till utbildningsinstitutionens antagningskontor - se under" Hur gör man ansökan? ".

Internationella studenter från länder utanför EU behöver ett studentvisum innan de reser in på Cypern. Studentvisum utfärdas endast till internationella heltidsstudenter. En heltidsstudent är en som tar minst 12 poäng på en termin.

Var kan du göra ansökan?

Ambassad/Höga kommissionen/Republiken Cyperns konsulat

Du bör ansöka personligen vid ambassaden/High Commission/Republiken Cyperns konsulat i ditt hemland.

Hemsida:

Hur gör man ansökan?

Studerande utanför EU:

Du måste tillhandahålla följande dokument när du ansöker om ditt studentvisum:

 • Ett fullständigt ifyllt ansökningsformulär.
 • En ansökningsavgift på 15-30 cypriotiska pund (återbetalas inte).
 • Fyra (4) fotografier i passstorlek.
 • Attesterade (certifierade sanna) kopior av studentens akademiska kvalifikationer.
 • Bevis på kunskaper i engelska (om möjligt)
 • En kopia av deras pass. Passet ska vara giltigt i minst ett (1) år från dagen för studentens ankomst.

Antagningskontoret kommer att meddela information om intervjudatum och nödvändiga dokument till kandidater i tid för intervjun.

Under viseringsintervjun vid Republiken Cyperns ambassad/högkommission/konsulat måste kandidaten presentera

 • Ursprungliga akademiska kvalifikationer och deras intygade kopior på engelska eller i engelsk översättning.
 • Deras pass, giltigt i minst ett (1) år från dagen för deras ankomst till Cypern
 • Ett nyligen intyg om gott uppförande utfärdat av polisen i ursprungslandet eller bosättningslandet.
 • En ny ekonomisk garanti utfärdad av studentsponsorns

Studerande måste anmäla sig till läroanstalten den första arbetsdagen efter ankomsten för att kunna registrera sig och fortsätta med de övriga formaliteter som krävs för att utfärda ett tillfälligt uppehållstillstånd.
Internationella studenter bör registrera sig hos distriktspolisens främmande gren inom sju dagar från ankomstdagen till Cypern.

EU-studenter: Vid ankomsten till utbildningsinstitutionen måste de lämna in följande till utbildningsinstitutionens antagningskontor:

 • Ett fullständigt ifyllt ansökningsformulär.
 • En ansökningsavgift på 15-30 Cyperns pund (återbetalas inte).
 • Fyra (4) fotografier i passstorlek.
 • Attesterade (certifierade sanna) kopior av studentens akademiska kvalifikationer.
 • Bevis på kunskaper i engelska (om möjligt)
 • En kopia av deras pass. Passet ska vara giltigt i minst ett (1) år från dagen för studentens ankomst.
 • Ett nyligen intyg om gott uppförande utfärdat av polisen i ursprungslandet eller bosättningslandet.

Utöver ovanstående, kandidater måste betala registreringsavgiften, terminens studieavgifter, och registrera dig för ämnen. Därefter måste de ansöka till migrationsavdelningen om tillfälligt uppehållstillstånd.

När ska du ansöka?

Du bör ansöka om ditt studentvisum minst 2-3 månader före din planerade ankomst till Cypern.

Studentvisumets längd beror på längden på ditt studieprogram.

Behandlingstid

3 Months

Arbetsmöjligheter

I vanliga fall, utländska studenter från länder utanför EU får inte arbeta under hela sin studie på Cypern. Undantag kan skapas av Republiken Cyperns regering för kurser, där arbetstillstånd kan utfärdas för att möjliggöra praktisk utbildning under sommarlovet.

Timmar per vecka

0

Varför behöver du den här typen av visum?

Din visumansökan kan avvisas om du inte kan visa bevis på nödvändiga medel, eller om du tillhandahåller felaktiga eller ofullständiga dokument.

Vänligen notera: Studentvisumet utfärdas för en viss utbildningsinstitution. Om den utländska studenten bestämmer sig för att byta utbildningsinstitution måste man då få ett nytt uppehållstillstånd.