Keystone logo
Grekland

Studera Akademisk kurs i Grekland 2024

Ändra valuta

Grundläggande månatlig levnadskostnad

 • Hyr i delad lägenhet

  248
 • Andel av verktyg

  69
 • Internetabonnemang

  30
 • Lokal transport

  30

Prov livsstil kostnad

 • Snabbmatskombo

  8
 • Biobiljett

  8
 • Pint lokalt öl

  4

Visa krav

Vilken typ av visum behöver du?

Visa namn

Studentvisum (Nationellt visum - typ D)

Pris och valuta

EUR 150

Studentvisumavgiften beror på landet och kan vara cirka 150 EUR. Priset kan komma att ändras.

Vem kan ansöka om visum?

Medborgare i EU/EES behöver inte visum för att studera i Grekland. Men om du kommer från ett land utanför EU måste du få ett studentvisum. En lista över länder som kräver eller inte behöver visum finns här: https://www.mfa.gr/en/visas/visas-for-foreigners-traveling-to-greece/countries-requiring-or-not-requiring-visa.html

Var kan du göra ansökan?

Greklands konsulat

Du måste ansöka om ditt studentvisum genom det grekiska konsulatet som har jurisdiktion över din permanenta bosättningsland. De flesta konsulat kräver att du skickar in din ansökan personligen.

Hemsida:https://www.mfa.gr/en/appendix/greece-bilateral-relations/a.html

Hur gör man ansökan?

Normalt behöver du följande dokument:

 • Ansökningsblankett för visum för en längre vistelse i Grekland fyllt i och undertecknat
 • Ett nyligen passformat, färgfotografi
 • Pass som ska:

• ha en giltighetstid som överstiger med tre månader slutdatumet för viseringslängden
• ha minst två tomma sidor
• har utfärdats inom de föregående tio åren

 • Criminal Record Certificate, nyligen och vederbörligen intygad
 • Certifikat för medicinsk lämplighet
 • Resor sjukförsäkring

Ytterligare dokument krävs:

 • Registreringsbrev och avgift betalning\
 • Utbildningsministeriets intyg om att utbildningsinstitutionen har en giltig licens och är registrerad i relevanta register
 • Bevis på adekvata kunskaper i det engelska språket
 • Bevis på tillräckliga medel för att täcka levnadskostnader, studiekostnader och hemtransport (inklusive eventuellt stipendium)

Inom 40 dagar efter din ankomst till Grekland ska du ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsavdelningen. Normalt krävs följande dokument:

 • Ansökningsblankett för uppehållstillstånd
 • Sjukförsäkringsintyg, utfärdat av ett grekiskt sjukförsäkringsbolag
 • Läkarintyg, utfärdat av ett grekiskt offentligt sjukhus (CXR, Mantoux-test)
 • Mottagande av uppehållstillståndsavgift (betalning sker i stadshuset)
 • Fotokopia av pass
 • Studentens registreringsbrev som bekräftar att studenten är registrerad hos Mediterranean College
 • Kontoutdrag som bekräftar att studenten har tillräckligt med pengar på bankkontot för att täcka levnadskostnaderna

När ska du ansöka?

Du bör göra din ansökan 8-12 veckor före din planerade ankomst till Grekland.

Längden på ditt studentvisum beror på längden på ditt studieprogram. Förnyelsen av uppehållstillståndet är årligen.

Behandlingstid

12 Weeks

Arbetsmöjligheter

Om du är från EU/EES får du arbeta.

Om du befinner dig utanför EU/EES kan du ansöka om tillstånd som gör att du kan göra deltidsarbete medan du studerar, för att försörja dig själv ekonomiskt. När du är klar med dina studier, i alla fall, detta deltidsarbetstillstånd kan inte omvandlas till det vanliga, även om du hittar en arbetsgivare som anställer dig på heltid. Du måste fortfarande ansöka separat om ett arbetsvisum.

Timmar per vecka

0

Varför behöver du den här typen av visum?

Din visumansökan kan avvisas om du inte kan visa bevis på nödvändiga medel, eller om du tillhandahåller felaktiga eller ofullständiga dokument.