Keystone logo
Business Academy Aarhus

Business Academy Aarhus

Business Academy Aarhus

Introduktion

Business Academy Aarhus utvecklar och erbjuder praktikorienterade högre utbildningsprogram. Med mer än 5000 heltidsstudenter, 3400 deltidsstudenter och cirka 400 anställda är vi en av de största handelshögskolorna i Danmark.

Business Academy Aarhus är en School of Applied Sciences.

I flera europeiska länder är detta en engelskspråkig term för högskolor. De utbildningar vi erbjuder fokuserar på tillämpade examina.

Precis som universitet erbjuder vi både grundutbildningsprogram och kan bevilja akademiska examina, men vi tilldelar inte magister- eller doktorsexamen.

Utöver detta erbjuder vi även fortbildning och deltidsprogram på kandidatnivå och korttidskurser för personer som behöver stärka sina kvalifikationer på jobbet (endast på danska).

Våra program kombinerar teori med praktik.

Vi prioriterar undervisning i små team, grupparbete, projektarbete, samarbete med näringslivet, realistiska fall och obligatoriska praktikplatser. Varje år åker mer än 300 av våra studenter utomlands för en del av sina program.

Att utveckla och genomföra program måste skapa värde för studenter och företag. Med detta i åtanke anstränger vi oss för att tillämpa våra kvalifikationer för specifika innovations- och utvecklingsprojekt i ett gemensamt arbete med partnerskapsföretag.

Flera års erfarenhet av högre utbildning

Business Academy Aarhus grundades den 1 januari 2009. Det skapades som en sammanslagning mellan högre utbildningsprogram från Aarhus Business College, Aarhus Tech och JU (lantbruksskolan). Några av våra program idag erbjuds i samarbete med Aarhus School of Marine and Technical Engineering.

En flexibel Pathway till högre utbildning

Att välja ett program är ett stort livsbeslut, och att ta reda på vilket program som är rätt för dig är inte alltid lätt.

På Business Academy Aarhus , University of Applied Sciences, erbjuder vi både Academy Profession -utbildningsprogram (AP -examen) och kandidatexamen. En AP -utbildning motsvarar de två första åren av en kandidatexamen. Programmet ger kvalifikationer i sig men kan också vara ett dynamiskt sätt att få en längre utbildning. Därför har du möjlighet att gå in i arbetslivet direkt efter dina slutprov, eller så kan du fortsätta med en kandidatexamen i något av våra toppprogram eller vid en annan institution i Danmark eller utomlands.

Studerar vid akademin

När du går in på ett högre utbildningsprogram accepterar du också att du är ansvarig för ditt eget lärande. Vår erfarenhet är att du lär dig mest när du är aktivt involverad i undervisningen. Vi ger dig möjlighet att aktivt engagera dig genom små klasser på cirka 30 studenter och genom projektarbete och fallstudier, som är viktiga element i alla program.

Alla våra program är nära knutna till branschen. Vi kombinerar därför teori och praktik och lär främst ut de delar av teorin som du senare kan använda i ditt arbetsliv för att lösa praktiska problem. Företagsbesök och gästföreläsningar är därför en viktig del av alla våra program och projekt, och slutprovsprojekt bygger vanligtvis på praktiska problem i specifika företag. Det är cirka 18-25 timmars undervisning i veckan. Antalet undervisningstimmar varierar från vecka till vecka och från program till program.

Din karriär börjar med din utbildning

Oavsett om du letar efter en praktikplats eller ditt första jobb efter examen kan Business Academy Aarhus Career Center ge dig den inspiration, verktyg och hjälp du behöver. Som akademistudent kan du delta i olika kurser och workshops som hjälp för ansökningar, CV och anställningsintervjuer. Vi ger också individuell hjälp och råd.

En värld av möjligheter

Att få ett bra jobb efter examen är målet för de flesta av akademiens studenter. Vissa studenter väljer dock att studera vidare och kombinera arbete med en deltidskurs och vissa väljer att fortsätta sin utbildning på heltid i Danmark eller utomlands vid en av de många utbildningsinstitutioner som vi har avtal om kursigenkänning med. Du kan läsa mer om ett jobb och möjligheter till vidareutbildning under beskrivningarna av varje program.

Förbered framtiden för din praktik

Som student vid Business Academy Aarhus kommer du att delta i en obligatorisk praktik där du kommer att kunna använda dina kunskaper i praktiken. Denna praktik (vanligtvis 3-5 månader) ger dig en chans att uppleva:

  • Relevant verkligt lärande i ett företag
  • Nätverk och erfarenhet som kan leda till ett framtida jobb
  • Arbetar i ett internationellt företag

Varje år Business Academy Aarhus med mer än 1000 företag i Danmark och utomlands, till exempel Carlsberg, Ikea, Nordea Bank, Novo Nordisk och Porsche USA.

Praktik utomlands

Du kan välja att ta din praktikplats var som helst i världen, och inom Europa kan du få ett Erasmus -bidrag för att täcka kostnaderna för att ta din praktik i ett främmande land. På Business Academy Aarhus samarbetar vi med organisationer och företag för att hjälpa till med praktik i exempelvis Malaysia, Shanghai, Kanada och Tanzania.

Platser

Platser
  • Business Academy Aarhus, University of Applied Sciences Sønderhøj 30, 8260 Viby J, Aarhus

Frågor